• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Razširjeni program

  Jutranje varstvo je namenjeno prvošolcem, ki so brez varstva pred pričetkom pouka. Pod nadzorom učiteljic se pripravljajo na pouk, naredijo domačo nalogo, berejo ali se družijo in igrajo. Občasno se v jutranje varstvo pred poukom vključijo tudi starejši učenci, zanje poskrbijo učitelji v okviru  svoje delovne obveznosti. 
  Urnik oddelka jutranjega varstva:

    PON TOR SRE ČET PET
  6.15 – 7.15 Katja Alauf Božič Simona Irena Štusej Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic
  7.15 – 8.15 Katja Alauf Božič Simona Irena Štusej Irena Štusej Mojca Mahkovic
   

  Podaljšano bivanje  je urejeno po pouku; učenci so lahko vključeni od 11.50 do 16.00. Učenci so pod nadzorom učiteljev, čas druženja je namenjen različnim oblikam pedagoškega in sprostitvenega dela: pisanju domače naloge, igram, razgibavanju, učitelji lahko nudijo kontinuum učne pomoči ali učence vključujejo v različne športne in druge aktivnosti:
  -prehrana (kosilo in popoldanska malica): ta čas je namenjen pripravi na kosilo, kosilu in pospravljanju po kosilu; učence navajamo na temeljna pravila prehranjevanja;
  -samostojno učenje: učenci se ob različnih aktivnostih navajajo na samostojnost pri delu. V okviru te dejavnosti opravljajo svoje učne obveznosti in znanje, ki so ga pridobili pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo ali uporabijo v novih situacijah;
  – sprostitvena dejavnost: dejavnosti v tem času so usmerjene k razumevanju in doživljanju sprostitve, počitka ter k obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki so temeljni elementi zdravega načina življenja. Učenci v tem času svobodno izbirajo aktivnost, se svobodno družijo z vrstniki in niso neposredno vodeni. Učitelj prisluhne njihovim željam, jim zagotavlja možnosti za sprostitev, jih spodbuja, jim svetuje, se z njimi dogovarja, sodeluje in ima stalen nadzor nad učenci;
  ustvarjalno preživljanje prostega časa: delo je načrtovano tako, da si učenci ob različnih dejavnostih enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehniškem, raziskovalnem, ekološkem in drugih področjih.
  Urnik oddelkov podaljšanega bivanja oziroma varstva:

    PON TOR SRE ČET PET
  11.50 – 12.40 1 skupina 1 skupina 1 skupina 1 skupina 2 skupini
  12.40 – 13.30 2 skupini 2 skupini 3 skupine 2 skupine 3 skupine
  13.30 – 14.20 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine
  14.20 – 15.10 2 skupini 2 skupini 2 skupini 2 skupini 2 skupini
  15.10 – 16.00 1 skupina

  (varstvo)

  1 skupina

  (varstvo)

  1 skupina

  (varstvo)

  1 skupina

  (varstvo)

  1 skupina

  (varstvo)

  Oddelki podaljšanega bivanja se dokončno oblikujejo po ponovnem preverjanju prijav v OPB v začetku meseca septembra. V okviru oddelkov podaljšanega bivanja, se učenci lahko priključijo dodatnim športnim uram (ki so vsebinsko nadaljevanje programa Zdrav življenjski slog) in jih izvaja učitelj.

  PEVSKI ZBOR šolsko leto 2018/2019: 

  DEJAVNOST IZVAJALEC ČAS
  Otroški pevski zbor (1. skupina) Antonija Germ petek, 11.55 – 12.40
  Otroški pevski zbor (2. skupina) Antonija Germ torek, 12.45 – 13.30
  Mladinski pevski zbor Antonija Germ četrtek, 13.50 – 14.35
   
  KOLESARKI IZPIT (za petošolce) bo izvajala Nina Magister.
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI, šolsko leto 2018/2019:
  Predvidoma bodo potekala naslednje interesne dejavnosti:
  Interesne dejavnosti s področja umetnosti za učence v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju bosta izvajali Tina Trugar in Ajda Klanšek Šimunič. 
   
  INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ, šolsko leto 2018/2019:
  Za delo z nadarjenimi potekajo posebne oblike dela (koordinatorici Biserka Rotar in Blanka Gombač). Učencem bomo ponudili dodatne vsebine, ki jih bodo lahko izbrali v skladu s svojimi interesi, sposobnostmi in motivacijo.
  Učencem z učnimi težavami  bodo namenjene ure individualne in skupinske pomoči, in sicer v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih: Katja Alauf  bo pomagala učencem 1. in 2. razreda, Barbara Zupančič učencem od 3. do 5. razreda, Ivan Skrinjar učencem od 6. do 9. razreda na področju naravoslovja in Ajda Klanšek Šimunič učencem od 6. do 9. razreda na področju jezikoslovja.
   
  DODATNA STROKOVNA POMOČ:
  Dodatna strokovna pomoč se izvaja v skladu s prejetimi odločbami ZRSŠ. Pred podano vlogo za dodatno strokovno pomoč, mora NUJNO šola otroku omogočiti kontinuum učne in druge pomoči.
  Svetovalne storitve se izvajajo za vse učence in starše oz. skrbnike po potrebi.
   
  PLAVALNI TEČAJI bodo izvajani za 1., 2. in 3. razred, in sicer vsi v pokritem bazenu v Hrastniku.
  ŠOLA V NARAVI bo organizirana za 5. in 8. razred istočasno (januar 2019).
   
  VARSTVO VOZAČEV: Učenci vozači prihajajo v šolo v skladu z voznimi redi šolskih avtobusov. Poskrbljeno je za spremstvo otrok prvih (treh razredov) z avtobusnega postajališča v šolo in iz šole do postajališča. Varstvo vozačev poteka po naslednjem urniku: