• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • NPZ (nacionalno preverjanje znanja)

  Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2020/2021:
  – Dragi starši in učenci: obveščamo vas, da  je objavljena publikacija Informacije za učence in starše (http://www.ric.si in http://eric.ric.si;  https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/.
  Vabljeni k prebiranju.
  Po koledarju bo NPZ potekalo v torek, 4. maja 2021 (slovenščina za 6. in 9. razred), v četrtek, 6. maja 2021 (matematika za 6. in 9. razred) ter v ponedeljek, 10. maja 2021 (angleščina 6. razred in šport, 9. razred).

  Srečno!

  Trbovlje, 21. 9. 2020                                                           Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Zaradi izrednih razmer v R Sloveniji in širše (epidemija koronavirusne bolezni) se  v šolskem letu 2019/2020 nacionalno preverjanje znanja NI IZVAJALO.
  Trbovlje, 30. 6. 2020                                                 Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  DODATEK K IZVEDBENEM NAČRTU OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA TRBOVLJE ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA, šolsko leto 2019 / 2020,  6. in 9. razred:  V skladu s sklepom ministrice (Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, številka: 6034-14/2020, z dne 17. 4. 2020, točka 5) se nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 NE izvede.
  S tem sklepom ministrice se prekinejo vse načrtovane šolske aktivnosti v zvezi z izvajanjem NPZ v šolskem letu 2019/2020.
  Trbovlje, 20. 4. 2020                                                                 Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica
  ________________________________________________________________________________________________________________

  Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/2020 se bo izvajalo v 6. razredu (matematika, slovenščina in angleščina) ter v 9. razredu (matematika, slovenščina in šport).
  RIC je objavil na svojih spletrnih straneh publikacijo Informacije za učence in starše 2019/2020 (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

  Izvedbeni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za NPZ v šolskem letu 2019/2020 si lahko preberete na:  Izvedbeni načrt NPZ 2019,2020

  __________________________________________________________________________

  Izvajanje NPZ-ja za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2018/2019:

  bo potekalo v maju 2019, in sicer šestošolci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine, devetošolci pa slovenščine, matematike in fizike.
  Podrobnejši izvedbeni načrt opravljanja NPZ si lahko ogledate na:
  Izvedbeni načrt za izvajanje NPZ, maj 2019-obvestilo za učence in starše

  _________________________________________________________________________________

  Obvestilo za učence 9. in 6. razreda ter njihove starše, maj/junj 2019:
  Do ovrednotenih nacionalnih preizkusov znanja (elektronska pdf oblika) bodo devetošolci lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Poleg ovrednotenih preizkusov pri vseh treh predmetih in izpisa dosežkov učenca bodo na tej spletni strani dostopna tudi moderirana navodila za vrednotenje. Svoje  rezultate  bodo lahko devetošolci pogledali od 3. do 5. junija 2019. Vpogled je možen od doma, po želji jih bodo devetošolci lahko pregledali tudi v šoli, in sicer po dogovoru z učitelji v računalniški učilnici.
  Zainteresirani starši devetošolcev se lahko z dosežki svojih otrok seznanijo ali posvetujejo v šoli po dogovoru, in sicer osebno ali po telefonu.
  Za učence 6. razreda bo vpogled v teste mogoč od  6. do 10. junija 2019. Učenci se lahko dogovorijo z učitelji in dostopajo do testov tudi v šolski računalniški učilnici.
  Starši šestošolcev se lahko z učitelji posvetujete o NPZ – dosežkih svojih otrok osebno ali po telefonu.
  O rezultatih NPZ bodo vsi šestošolci in devetošolci ter njihovi starši oz. skrbniki obveščeni s posebnim obvestilom na zadnji dan pouka v tem šolskem letu.
  Predlagamo, da se učenci in starši, ki menijo, da se je zgodila napaka pri vrednotenju NPZ, obrnejo na predmetnega učitelja oziroma ravnateljico.

  ______________________________________________________________________________________
  Analiza uspehov naših učencev na NPZ v šolskem letu 2018/2019:

  povzetek NPZ, šolsko leto 2018, 2019