• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti – krožki bodo potekali glede na interese učencev. Vodili jih bodo usposobljeni mentorji. Urnik aktivnosti bo prilagojen urnikom oddelkov. Verjamemo, da se bodo učenci odločali za aktivnosti, ki vplivajo na zdrav življenjski slog.

  Pevski zbor:

  dejavnost izvajalec čas
  Otroški pevski zbor (1. in 2. razred)    
  Otroški pevski zbor (3. in 4. razred)    
  Mladinski pevski zbor    

  Interesne dejavnosti s področja umetnosti za učence v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

  Mentorica Jasna Drnovšek s skupino otrok pripravi gledališko igrico, s katero bo naš zavod sodeloval na različnih kulturnih dogodkih v lokalni skupnosti. Pridružijo se nadarjeni in vsi, ki jim je blizu umetniško, kulturno izražanje.
  Mentorica vodi tudi delo šolske skupnosti, kjer se učenci učijo demokracije, govorništva in organizacije del, razmišljajo o vsebini življenja in dela šole.

  Interesne dejavnosti s področja tehnike in tehnologije za učence v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

  Mentorica Jerica Rajšek bo vodila skupino otrok, ki jim je blizu tehnično ustvarjanje, pripravljali bodo različne izdelke za šolske prireditve, natečaje ali projekte. Povezovali se bodo z različnimi ustanovami v lokalni skupnosti in širše.