• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Starši

  Starši oziroma skrbniki otrok so lahko v stikih z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole vedno, kadar nastopijo določeni problemi, ki jih ne zmorejo rešiti sami. Lahko se pogovorijo z razrednikom, učitelji, svetovalno delavko ali ravnateljico. Lahko pokličejo ali se, po predhodnem dogovoru, osebno zglasijo v šoli.

  Organiziramo roditeljske sestanke in skupne govorilne ure v popoldanskem času. Govorilne ure  praviloma enkrat mesečno (zadnji delovni torek v mesecu), razen decembra, februarja in junija.  
  Roditeljski sestanki potekajo v skladu z letnim delovnm načrtom šole. 
  Stikom s starši, skrbniki in učenci so namenjene tudi svetovalne storitve, ki jih ima po odločbah ZRSŠ večje število učencev na šoli. Namenjene so reševanju specifične problematike, vzpostavljanju pozitivnih odnosov, krepitvi vezi, svetovanju.
  Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo specifično pomoč strokovnih delavcev šole, se izvajajo evalvacijski sestanki vsaj enkrat letno. 
  Predavanje za starše oz. skrbnike organiziramo enkrat letno, vendra žal njihov pomen prepzna le manjše število staršev oz. skrbnikov.
  Individualne govorilne ure: učitelji so na razpolago za razgovor s starši oziroma skrbniki kadarkoli v dopoldanskem času po predhodni najavi, v nujnem primeru pa kadar koli.