• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Starši

  Starši oziroma skrbniki otrok so lahko v stikih z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole vedno, kadar nastopijo določeni problemi, ki jih ne zmorejo rešiti sami. Lahko se pogovorijo z razrednikom, učitelji, svetovalno delavko ali ravnateljico. Lahko pokličejo ali se, po predhodnem dogovoru, osebno zglasijo v šoli.

  Organiziramo roditeljske sestanke in skupne govorilne ure v popoldanskem času. Govorilne ure  praviloma enkrat mesečno (zadnji delovni torek v mesecu), razen decembra, februarja in junija.  Prvi roditeljski sestanek bo za vse oddelke 11. 9. 2018 popoldan,
  2. roditeljski sestanek bo za starše učencev 5. in 8. razreda 4. decembra 2018,
  zadnji roditeljski sestanek bo za vse oddelke 23. aprila 2019.
  Občasno organiziramo izredne roditeljske sestanke (če nastopijo težave v oddelčni skupnosti, če je potreben dogovor glede posebnega dogodka, projekta itd.).

  Stikom s starši, skrbniki in učenci so namenjene tudi svetovalne storitve, ki jih ima po odločbah ZRSŠ večje število učencev na šoli. Namenjene so reševanju specifične problematike, vzpostavljanju pozitivnih odnosov, krepitvi vezi, svetovanju.

  Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo specifično pomoč strokovnih delavcev šole, se izvajajo evalvacijski sestanki vsaj enkrat letno. 

  Predavanje za starše oz. skrbnike z naslovom  Zasvojenosti bo 23. oktobra 2018 izvedel  LOGOUT-Center pomoči pri prekomerni rabi interneta. Več o centru si lahko preberete na spletnem naslovu https://www.logout.si/sl/. Verjamemo, da se boste tokrat starši oz. skrbniki odzvali strokovnemu predavanju v velikem številu, saj je tematika aktualna in uporabna.

  Individualne govorilne ure: učitelji so na razpolago za razgovor s starši oziroma skrbniki kadarkoli v dopoldanskem času po predhodni najavi, v nujnem primeru pa kadar koli.