• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Individualna in skupinska pomoč

  Individualna in skupinska pomoč v šolskem letu 2018/2019:

  Učitelji izvajajo tudi individualno in skupinsko učno pomoč.

  Za delo z nadarjenimi potekajo posebne oblike dela (koordinatorici Biserka Rotar in Blanka Gombač). Učencem bomo ponudili dodatne vsebine, ki jih bodo lahko izbrali v skladu s svojimi interesi, sposobnostmi in motivacijo. Da bi spodbudili nadarjene za dodatno delo, bo več strokovnih delavcev šole pripravilo vsebine, ki bi bile zanimive za nadarjene/vedoželjne učence (obiski razstav, športnih dogodkov, likovno ali tehnično ustvarjanje itd.). Talentirane otroke želimo naučiti, da sta prožna miselnost in stalna želja po učenju pomembnejša od talenta in da je uspeh veliko bolj proces kot talent.

  Učencem z učnimi težavami  bodo namenjene ure individualne in skupinske pomoči, in sicer v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih:

  Jelka Sladič bo pomagala učencem 1. in 2. razreda,

  Alenka Ramšak bo pomagala učencem 3., 4. in 5. razreda,

  Ivan Skrinjar učencem od 6. do 9. razreda na področju naravoslovja in

  Ajda Klanšek Šimunič učencem od 6. do 9. razreda na področju jezikoslovja.