• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Učbeniški sklad, učila in učni pripomočki

  Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake šole. Učenke in učenci, od prvega do devetega razreda si lahko izposodite učbenike na šoli. Vsak učenec v juniju prejme v šoli naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo razredniku ali skrbnici učbeniškega sklada. Izposodite si lahko le komplet učbenikov. Posameznih učbenikov ne izposojamo. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna, saj jo poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
  Učenci si lahko izposodijo učbenike v prvih dneh naslednjega šolskega leta v knjižnici. Ob izteku šolskega leta pa jih vrnejo nepoškodovane.  Če učenci učbenike poškodujejo, izgubijo ali zadržijo, morate starši oz. skrbniki poravnati odškodnino.
  Skrbnica učbeniškega sklada je Urška Cilenšek.

  V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih kupijo starši oz. skrbniki.

  Seznam učnih gradiv in ostalih pripomočkov za šolsko leto 2019/2020 je potrdil Svet staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje na svoji seji 6. 6. 2019. Najdete ga na naslednji povezavi: 
  SEZNAM UČBENIKOV DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV 2019 2020

  Naročilnice za izposojo učbenikov iz šolskega sklada lahko najdete tukaj:
  Naročilnice-UČBENIŠKI SKLAD 2019, 2020