• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Učbeniški sklad, učila in učni pripomočki

  Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake šole. Učenke in učenci, od prvega do devetega razreda si lahko izposodite učbenike na šoli. Vsak učenec v juniju prejme v šoli naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo razredniku ali skrbnici učbeniškega sklada. Izposodite si lahko le komplet učbenikov. Posameznih učbenikov ne izposojamo. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna, saj jo poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci si izposodite učbenike pred zaključkom šolskega leta ali pa najkasneje v prvih dneh naslednjega šolskega leta v knjižnici. Ob izteku šolskega leta učenci vrnete nepoškodovane učbenike šoli. Če učenci učbenike poškodujete, izgubite ali zadržite, morate poravnati odškodnino.
  Skrbnica učbeniškega sklada je Urška Cilenšek.

  V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih kupijo starši oz. skrbniki.

  Seznam učbenikov, učnih gradiv in ostalih potrebščin za šolsko leto 2018/2019 si prenesete Seznam učbenikov, učnih gradiv in pripomočkov za šolsko leto 2018, 2019