• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Izbirni predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 – učenci in starši lahko pridobite informacije o izbirnih predmetih v naslednjem šolskem letu v tej brošuri:  BROŠURA 2019, 2020

   

  ____________________________________________________________________________________________

  ŠOLSKO LETO 2018/2019:

  V šolskem letu 2018/2019 lahko učenci obiskujejo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete: 
  Obvezni izbirni predmeti (tretje VIO; 7., 8. in 9. razred):

  Predmet

  Oznaka

  Učitelj

  Nemščina I, II, III

  NI1, NI2, NI3

  Blanka Gombač

  Gledališki klub

  GKL

  Jasna Drnovšek

  Multimedija

  MME

  Jerica Rajšek

  Sodobna priprava hrane

  SPH

  Sabina Potrbin

  Načini prehranjevanja

  NPH

  Sabina Potrbin

  Šport za zdravje

  ŠZZ

  Boris žavbi

  Šport za sprostitev

  ŠSP

  Boris Žavbi

  Izbrani šport

  IŠP

  Boris Žavbi

  Obdelava gradiv-les

  OGL

  Jerica Rajšek

  Vsak učenec tretjega VIO (7., 8. in 9. razred) lahko izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši oz. skrbniki. Učenci pa lahko delno ali v celoti uveljavljajo glasbeno šolo namesto obveznih izbirnih predmetov.

   

  Neobvezni izbirni predmeti (prvo, drugo in tretje VIO):

  Predmet Oznaka Razred Učitelj
  Angleščina N1A 1. Barbara Zupančič
  Računalništvo NRA 4., 5., 6. Jerica Rajšek
  Tehnika NTE 4., 5., 6. Jerica Rajšek
  Šport NŠP 4., 5., 6 Boris Žavbi
         

  Neobvezne izbirne predmete lahko v šolskem letu 2018/2019 izbirajo učenci 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Na šoli zanimanja za neobvezne izbirne predmete v 3. VIO ni bilo, učenci 2. VIO pa so izbrali računalništvo, tehniko in šport. Starši so se prav tako odločili, da vključijo otroke k pouku angleščine v 1. razredu.

  ____________________