• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Dnevi dejavnosti

  Dnevi dejavnosti v osnovni šoli:

  Poimenovanje    /   razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9
  KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
  NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
  ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5

  Vsak dan dejavnosti traja pet (5) šolskih ur.

  Okvirni, predvideni dnevi dejavnosti po razredih v šolskem letu 2020/2021:

  1. RAZRED

  Kulturni dnevi:

  1. Srečanje z lutkami, september 2020, razredničarki
  2. Koncert Glasbene šole Trbovlje v DDT in glasbene delavnice, december 2020, razredničarki
  3. Ustvarjalnice ob slovenskem kulturnem prazniku, februar 2021, razredničarki
  4. Ogled lutkovne predstave V Lutkovnem gledališču in obisk živalskega vrta v Ljubljani, glede na ponudbo gledališča, pomlad 2021, razredničarki

  Naravoslovni dnevi:

  1. Zdrava prehrana: tradicionalni slovenski zajtrk, delavnice, november 2020, razredničarki
  2. Zdravje (sistematični zdravniški pregled), po dogovoru z ZD Trbovlje, razredničarki
  3. Ekologija: naravoslovni poskusi (z vodo) – skupne delavnice za učence 1. in 9. razreda, junij 2021, razredničarke in S. Potrbin

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike
  2. Novoletne delavnice, december 2020, razredničarki
  3. Pust-izdelovanje pustnih mask, februar 2021, razredničarki

  Športni dnevi:

  1. Jesenske športne dejavnosti, september 2020, razredničarke
  2. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  3. Plavalni tečaj Naučimo se plavati, bazen Hrastnik, 26. 5. 2021, razredničarki
  4. Plavalni tečaj Naučimo se plavati, bazen Hrastnik, 27. 5. 2021, razredničarki
  5. Plavalni tečaj Naučimo se plavati, bazen Hrastnik, 28. 5. 2021, razredničarki
  6. RAZRED

  Kulturni dnevi:

  1. Gledališka ali filmska predstava v okviru projekta Gledališče ali FOŠ, oktober 2020 (v tednu otroka), razredničarki in B. Gombač
  2. Koncert Glasbene šole Trbovlje v DDT in glasbene delavnice, december 2020, razredničarki
  3. Ustvarjalnice ob slovenskem kulturnem prazniku, februar 2021, razredničarki
  4. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču in obisk živalskega vrta v Ljubljani, glede na ponudbo gledališča, pomlad 2021, razredničarki

  Naravoslovni dnevi:

  1. Zdrava prehrana: tradicionalni slovenski zajtrk, delavnice, november 2020, razredničarki
  2. Življenje z vodo – plavalni tečaj, bazen Hrastnik, 29. 9. 2020, razredničarki
  3. Živim zdravo – plavalni tečaj, bazen Hrastnik, 1. 10. 2020, razredničarki

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  1. Novoletne delavnice, december 2020, razredničarki
  2. Pust-izdelovanje pustnih mask, februar 2021, razredničarki

  Športni dnevi:

  1. Jesenske športne dejavnosti, september 2020, razredničarki
  2. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  3. Plavalni tečaj za drugošolce, bazen Hrastnik, 28. 9. 2020, razredničarki
  4. Plavalni tečaj za drugošolce, bazen Hrastnik, 30. 9. 2020, razredničarki
  5. Plavalni tečaj za drugošolce, bazen Hrastnik, 2. 10. 2020, razredničarki
  6. RAZRED

  Kulturni dnevi:

  1. Gledališka ali filmska predstava v okviru projekta Gledališče ali FOŠ, oktober 2020 (v tednu otroka), razredničarka in B. Gombač
  2. Koncert Glasbene šole Trbovlje v DDT in glasbene delavnice, december 2020, razredničarka
  3. Koncert Glasbene mladine Slovenije, predstava Peter in volk ter obisk Narodnega muzeja v Ljubljani – ogled razstave: Ni vse zlato, kar se sveti, ekskurzija, 8. 4. 2021, razredničarka
  4. Kulturna dediščina našega kraja – sodelovanje z ZMT, marec ali april 2021, razredničarka

  Naravoslovni dnevi:

  1. Zdravje – zdravniški sistematični pregled za tretješolce, po dogovoru z ZD Trbovlje, razredničarka
  2. Plavalni tečaj za tretješolce, bazen Hrastnik, 22. 9. 2020, razredničarka
  3. Plavalni tečaj za tretješolce, bazen Hrastnik, 24. 9. 2020, razredničarka

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarka in učit. tehnike

  1. Novoletne delavnice, december 2020, razredničarka
  2. Pust-izdelovanje pustnih mask, februar 2021, razredničarka

  Športni dnevi:

  1. Jesenske športne dejavnosti, september/oktober 2020, razredničarka
  2. Otroška atletika (v ŠP Rudar Trbovlje), 1. teden oktobra, razredničarka
  3. Plavalni tečaj za tretješolce, bazen Hrastnik, 21. 9. 2020, razredničarka
  4. Plavalni tečaj za tretješolce, bazen Hrastnik, 23. 9. 2020, razredničarka
  5. Plavalni tečaj za tretješolce, bazen Hrastnik, 25. 9. 2020, razredničarka
  6. RAZRED

  Kulturni dnevi:

  1. Kamšibaj, ustvarjalnice, jesen 2020, razredničarki
  2. Dediščina (ZMT), sept/oktober 2020, razredničarki
  3. Filmska vzgoja-ogled filma, sodelovanje v projektu FOŠ, po dogovoru z DDT, razredničarki

  Naravoslovni dnevi:

  1. Slovenska hrana, obisk Kmetije Pod hrastom, september 2020, razredničarki
  2. Taljenje in raztapljanje – delavnice v šoli, oktober 2020, razredničarki
  3. Zdravje – predavanja iz tem zdravstvene vzgoje, november 2020, razredničarki

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  1. Novoletne delavnice, december 2020, razredničarki
  2. Magnetizem-delavnice v šoli, pomlad 2021, razredničarki
  3. Velikonočne delavnice, april 2021, razredničarki

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Jesenske športne dejavnosti, oktober 2020, razredničarki
  3. Igre na snegu, januar 2021, razredničarki
  4. Testiranje za ŠVK, igre z žogo, april 2021, razredničarki
  5. Plavanje na letnem bazenu, junij 2021, razredničarki
  6. RAZRED:

  Kulturni dnevi:

  1. Evropski dan jezikov, delavnice, razredničarka
  2. Ogled filmske predstave (sodelovanje v projektu FOŠ) in obisk Zasavskega muzeja Trbovlje, glede na ponudbo filmov, razredničarka
  3. Pravljice, februar 2021, razredničarka

  Naravoslovni dnevi:

  1. Prevodniki in izolatorji, jesen 2020, razredničarka
  2. CŠOD – dan dejavnosti v Sorici, po dogovoru, razredničarka
  3. Zdrava prehrana, junij 2021, razredničarka

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  1. Novoletne delavnice, december 2020, razredničarka
  2. Kolesarski poligon, april 2021, razredničarka in Nina Magister
  3. Gonila-delavnice v šoli, maj 2021, razredničarka

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Jesenki pohod – Trbovlje z okolico, oktober 2020, razredničarka
  3. Zimski športni dan (smučanje, drsanje – ekskurzija), januar/februar 2021, J Jazbec
  4. Zimski športni dan, januar/februar 2021, razredničarka
  5. Testiranje za ŠVK, atletsko tekmovanje, igre na ŠP Rudar, maj 2021, J. Jazbec
  6. RAZRED:

  Kulturni dnevi:

  1. Ogled filma Nenavaden teden s Tesso sodelovanje v projektu FOŠ, po dogovoru z DDT, B. Gombač
  2. Evropski dan jezikov – delavnice na šoli, 25. 9. 2020, Barbara Zupančič, Blanka Gombač
  3. Kako so živele naše babice – delavnice v šoli, marec 2021, B. Gombač in K. Turnšek

  Naravoslovni dnevi:

  1. Naravoslovne vsebine v okviru šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  2. Naravoslovne vsebine v okviru šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  3. Zdravje – sistematski zdravniški pregled za šestošolce, po dogovoru z ZD Trbovlje, razredničarki

  Tehniški dnevi:

  1. Prometna varnost-kolesarski poligon (namesto v 5. razredu, saj je odpadlo zaradi pandemije), september 2020, razredničarki in N. Magister

  2. TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  3. Varni na internetu in Speculum Artium,, 16. 10. 2020, razredničarki in M. Lenič/ učit. tehnike

  1. Tehniške aktivnosti v okviru šole v naravi v Tolminu, 19.-23. 4. 2021, razredničarki

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Zimski športni dan (smučanje, drsanje – ekskurzija), januar/februar 2021, J Jazbec
  3. Športne aktivnosti v tednu šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  4. Športne aktivnosti v tednu šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  5. Testiranje za ŠVK, atletsko tekmovanje, igre na ŠP Rudar, maj 2021, J. Jazbec
  6. RAZRED:

  Kulturni dnevi:

  1. Ogled filma Nenavaden teden s Tesso – sodelovanje v projektu FOŠ, po dogovoru z DDT, B. Gombač
  2. Evropski dan jezikov – delavnice na šoli, 25. 9. 2020, B. Zupančič, B. Gombač
  3. Rastem s knjigo-delavnice ob svetovnem dnevu glasnega branja, 5. 2. 2021, B. Gombač

  Naravoslovni dnevi:

  1. Ekosistem ob Cerkniškem jezeru, ogled Rakovega Škocjana, ekskurzija, september 2020, B. Rotar
  2. Zvok in svetloba – naravoslovni eksperiment v šoli, oktober 2020, S. Potrbin
  3. Gozd in potok – delavnice v naravi, junij 2021, I. Štusej

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  2. Izdelki iz umetnih snovi – delavnice v šoli, november 2020, razredničarki in učit. tehnike

  3. Novoletne delavnice v šoli, december 2020, razredničarki in učit. tehnike

  4. Z igro do zvezd – Tehnopark Celje, maj 2021, učit. tehnike

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Zimski pohod, december 2020/januar 2021, G. Ovnik
  3. Zimski športni dan (smučanje, drsanje – ekskurzija), januar/februar 2021, J Jazbec
  4. Testiranje za ŠVK, atletsko tekmovanje, igre na ŠP Rudar, maj 2021, J. Jazbec
  5. Vodni dan na letnem kopališču, junij 2021, G. Ovnik
  6. RAZRED:

  Kulturni dnevi:

  1.. Ogled filma Kickbokserka – sodelovanje v projektu FOŠ, po dogovoru z DDT, B. Gombač

  1. Županova Micka – delavnice na šoli, oktober 2020, B. Gombač
  2. Shakespeare – literarni šolski dan, november 2020, razredničarka in A. K. Šimunič

  Naravoslovni dnevi:

  1. Naravoslovne vsebine v okviru šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  2. Naravoslovne vsebine v okviru šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki
  3. Zdravje – sistematski zdravniški pregled za osmošolce, po dogovoru z ZD Trbovlje, razredničarki

  Tehniški dnevi:

  1 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarki in učit. tehnike

  2. Internetna varnost, 16. 10. 2020, M. Lenič/ učit. tehnike

  3. Proizvodnja kovinskih konstrukcij, KOVIT, marec 2021, učit. tehnike

  1. Tehniške aktivnosti v tednu šole v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2021, razredničarki

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Športne vsebine v šoli v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2020, razredničarki
  3. Športne vsebine v šoli v naravi, Tolmin, 19.-23. 4. 2020, razredničarki
  4. Testiranje za ŠVK, atletsko tekmovanje, igre na ŠP Rudar, maj 2021, J. Jazbec
  5. Zimski športni dan (smučanje, drsanje – ekskurzija), januar/februar 2021, J Jazbec
  6. RAZRED

  Kulturni dnevi:

  1. Ogled filma Kickbokserka – sodelovanje v projektu FOŠ, po dogovoru z DDT, B. Gombač
  2. Primož Trubar – delavnice na šoli, oktober 2020, B. Gombač
  3. Shakespeare – literarni šolski dan, november 2020, razredničarka in A. K. Šimunič

  Naravoslovni dnevi:

  1. Ekosistem ob Cerkniškem jezeru, ogled Rakovega Škocjana, ekskurzija, september 2020, B. Rotar
  2. Samopodoba-delavnice v šoli, sodelovanje z ZD Trbovlje, maj 2021, S. Potrbin
  3. Ekologija: naravoslovni poskusi (z vodo) – skupne delavnice za učence 1. in 9. razreda, junij 2021, S. Potrbin

  Tehniški dnevi:

  1. Sprejemanje drugačnosti, sodelovanje z Varstveno-delovnim centrom Zagorje, september 2020, razredničarka in učit. tehnike

  2 TKD 2020, Spoznaj? Varuj! Ohrani.- Slovenske tradicionalne obrti, 6. 10. 2020, razredničarka in učit. tehnike

  3. Ustvarjamo tehniško kulturo, v Domu Svobode, 4. 2. 2021, A. Ramšak in učit. tehnike

  4. Priprava scenografije za valeto, 14. junij 2021, razredničarka in  učit. tehnike/LUM, valeta: A. K. Šimunič

  Športni dnevi:

  1. Dan športa, medgeneracijsko druženje: Šport in špas, 23. 9. 2020, razredničarki in I. Štusej
  2. Zimski športni dan-pohod v okolici Trbovelj, december 2020/januar 2021, G. Ovnik
  3. Zimski športni dan (smučanje, drsanje – ekskurzija), januar/februar 2021, J Jazbec
  4. Testiranje za ŠVK, atletsko tekmovanje, igre na ŠP Rudar, maj 2021, J. Jazbec
  5. Adrenalinska zaključna ekskurzija na Gorenjskem, 4. 6. 2021, G. Ovnik