• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Večjezičnost – Jeziki štejejo

   

  Projekt Jeziki ptejejo se je, sicer v okrnjeni obliki, izvajal tudi v letu 2020. Najbolj aktivni učiteljici sta bili Barbara Zupančič in Mojca Mahkovic. Izvedli smo zanimive dogodke ob dnevu jezikov, se posvečali učencem iz tuje govorečih kultur in spoznavali druge kulture in jezike, tudi s pomočjo evropske prostovoljke, ki je na šoli opravljala delo.
  Na razpisan natečaj oz. tekmovanje (https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx) pa bomo poslali izdelek, ki ga je pripravila (v času izobraževanja na daljavo) učenka Pika Perme:

   

  Kaj vse se je dogajalo do sedaj v projektu, si lahko preberete na spodnji povezavi:
  CELOTNO VSEBINSKO POROČILO JEŠT, november 2019.docx

  _______________________________________________________________________

  Zaradi sodelovanja v večletnem projektu Jeziki štejejo, bo v šolskem letu 2019/2020 potekal na šoli tečaj bosanščine za najmlajše, ki ga bo ob pomoči evropske prostovoljke Marine Savić vodila Barbka Borštnar. 
  Dejavnost se bo izvajala vsak torek, 6. šolsko uro. 
  Predvidene aktivnosti: 

  • usvajanje besedišča;
  • učenje cirilice;
  • športne in gibalne dejavnosti;
  • spoznavanje starih otroških iger;
  • interaktivne in didaktične igre;
  • bajke, pravljice, poezija.

  Dejavnost bodo lahko obiskovali učenci od 1. do 3. razreda.

  __________________________________________________

  2019: Evropski dan jezikov-aktivnosti v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje:
  Na pobudo Sveta Evrope že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje že tradicionalno obeležujemo ta dan z dejavnostmi, ki učence spomnijo na jezikovno raznolikost v Evropi. Tudi letos smo ga obeležili s prireditvijo v okviru projekta Jeziki štejejo. 
  Priprave na letošnjo prireditev so potekale cel teden. Učenci nižjih razredov so spoznavali otroške pesmi in poezijo v tujih jezikih. V literaturi ali na spletu so iskali raznojezične pozdrave in jih strnili na plakat. Malo starejši so pripravljali prigrizke značilne za različne države. Razmišljali so o pomenu spoznavanja, učenja in sprejemanja tujih jezikov in svoje misli zapisali.
  26. 9. 2019 so se nam na šoli pridružili učenci ostalih trboveljskih šol. Na začetku smo jim s kratkim programom predstavili, kaj smo se naučili. Nato so se s pomočjo žreba razdelili v štiri jezikovne delavnice. Vsako skupino je prevzel eden od prijaznih prostovoljcev, ki smo jih povabili na dogodek. EVS prostovoljca iz Italije in Bosne sta se z učenci pogovarjala v svojem maternem jeziku, devetošolca naše šole, ki obiskujeta izbirni predmet nemščina, sta svoji skupini skozi igro predstavila osnovno nemško besedišče. Delavnico v japonščini je vodila mama dveh naših učenk, ki se je jezika naučila med študijem. Učenci od 3. – 5. razreda so se pogovarjali, se igrali, barvali, razgibali in se zabavali, hkrati pa spoznavali barve, števila, živali in še kaj v tujih jezikih.
  Ob zaključku smo se posladkali z avtohtonimi jedmi tujih držav, ki so jih pripravili učenci in poklepetali ter delili na novo pridobljeno znanje.
  S praznovanjem evropskega dneva jezikov na šoli poskušamo pri učencih vzbuditi veselje do učenja tujih jezikov, hkrati pa  krepiti medkulturno razumevanje in strpnost. Vzgoja za tolerantnost in sprejemanje drugačnosti pa je eden izmed temeljev vseživljenjskega učenja, za katerega se zavzemamo na naši šoli.
  Zapisala: Barbara Zupančič

  foto: BZ, arhiv šole

  2019: Osmošolci razmišljajo ob evropskem dnevu jezikov:
  Da govorimo tuje jezike je dobro, ker se lahko sporazumevamo z ljudmi iz drugih držav. Dobro je tudi za našo prihodnost, da lahko potujemo po svetu. Govorjenje tujih jezikov m+nam pomaga tudi, da se lahko zaposlimo v drugih državah. na naši šoli se učimo angleščino, nekateri pa se tudi  lahko učimo nemščino. Evropski dan jezikov poteka že od leta 2001. Na svetu se govori od šest do sedem tisoč jezikov. Veseli smo, da na našo šolo hodijo prostovoljci iz drugih držav. (PP)
  Na evropski dan jezikov praznujemo raličnost evropskih jezikov. Vs jeziki so enakopravni. To pomeni, da so vsi jeziki na svetu enako vredni, ne glede na statuse držav. Na ta dan imamo na šoli predstavitev jezikov. Na svetu naj bi se govorilo več tisoč jezikov. Dvojezičnost olajša učenje in zato lažje in bolje mislimo. Veseli smo, da na šolo prihajajo evropski prostovoljci in z njihovo pomočjo spoznavamo različne jezike. Ena od prostovoljk je bila Nevena, ki nas je učila tudi cirilico. ((ZE)

  Šolske prireditve ob evropskem dnevu jezikov, 26. 10. 2019
  V četrtek, 26. 9.  2019 obeležujemo evropski dan jezikov. Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje organiziramo prireditev, namenjeno učencem od 3. – 5. razreda. Najprej bomo s kratkim programom predstavili namen praznovanja dneva jezikov, nato pa se bodo učenci razdelili v delavnice, v katerih se bodo na zabaven način naučili nekaj osnovnega besedišča v različnih jezikih (italijanski, bosanski, nemški in japonski jezik). Prireditev bo potekala 26. 9. od 14. do 15. ure v prostorih šole.
  Vabljeni k ogledu in sodelovanju.

  ANKETA O PROGRAMU JEZIKI ŠTEJEJO:
  Spletna anketa za učitelje in starše:   https://www.1ka.si/a/185564.
  Spletna anketa za učence:   https://www.1ka.si/a/185533

   

  JEZIKOVNI PORTRETI v okviru projekta Večjezičnost-jeziki štejejo
  Na šoli se trudimo, da celoten pouk, ne le za potrebe projekta, “vzamemo” resno in odgovorno. Aktivnosti so potekale v 5. A in 5. B razredu. 
  Učenci so najprej “risali svoje jezike” na učni list, vse izdelke smo skenirali in poslali na posredovan naslov (alja.lipavic@um.si., 5. 4. 2018)). Nato smo liste izobesili na stene obeh učilnic.
  Aktivnosti po “objavljanju”:
  A-Govorimo o naših jezikovnih portretih: O izvedbi jezikovnih portretov smo se pogovorili, vse tri učiteljice (učiteljica TJA in obe učiteljici razrednega pouka) smo ob lastnih primerih spodbudile otroke k razpravljanju o nastalih delih. Bilo je zanimivo in živahno.
  Nekaj razmišljanj učencev:
  – razmišljal sem, kaj razumem v nekem tujem jeziku,
  – razmišljala sem o lastni identiteti (mama govori ta jezik, oče govori drug jezik, kaj sem torej jaz?),
  – o jezikih sem razmišlja na tak način prvič,
  – razmišljal sem, kateri jeziki me veselijo,
  – spomnil sem se, kje sem že bil na potovanjih in katere jezike so tam govorili,
  – razmišljala sem katere jezike bi vsaj malo razumela, če bi šla na potovanje,
  – ko sem primerjal slovenščino in angleščino se mi je zdelo, da mi je angleščina kot prirojena, saj veliko razumem, ko gledam filme,
  – prvič sem razmišljala, katere jezike znam oz. sem jih sploh že kdaj slišala ali znam vsaj kako besedo.

  B-Od kod so predmeti: učenci so od doma prinesli različne predmete, dali smo jih v veliko škatlo, vsi smo se zbrali v šolski knjižnici (priloga fotografiji) in se najprej v dvojicah, nato skupno pogovarjali o predmetih, o jezikih, državah, simbolih…..
  Opazi se velika razlika med učenci, ki so s starši že obiskali več tujih držav, ki imajo konkretne izkušnje s tujimi kulturami, in tistimi, ki ne potujejo. Učenci, ki izvirajo iz drugih jezikovnih področij oz. kultur, se niso izpostavljali. 

  C-Jezikovni barometer: naredili smo dva jezikovna barometra, po enega v vsakem oddelku 5. razreda.  Skupina učencev je preštela jezike, označene na jezikovnih portretih, zapisala povzetek, nato smo naredili slikovni prikaz. Označili smo število jezikov, ki jih učenci po lastnem mnenju govorijo, delno govorijo, razumejo ali poznajo vsaj kako besedo (po njihovem mnenju “poznajo” te jezike-o tem, znanju jezik namreča, pa smo se zelo veliko pogovarjali) v določen stolpec.Jezikovna barometra sta razstavljena na steni v učilnici, kjer so razstavljeni tudi jezikovni portreti. 
                                                                     Zapisala Mojca Lazar Doberlet, učiteljica v 5. razredu (šolsko leto 2017/2018)

   foto: Mojca Lazar Doberlet in Josephine Kreutzmuller

  _______________________________________________________________________

  Pravljično popoldne v okviru projekta Jeziki štejejo

  V torek, 27.3.2018 sva z go. Ines Kolar za učenke in učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v okviru projekta Jeziki štejejo organizirali pravljično popoldne.
  Ker je bil namen, da se otroci spoznajo z isto pravljico v slovenskem in v tujem jeziku, sva se odločili za pravljico Vilma spet leti oz. Winnie Flies Again. Udeležbo otrok so morali starši vnaprej najaviti in prijavilo se je cca. 30 otrok, večinoma iz 1. in 3. razreda. Pravljico o čarovnici Vilmi sva brali izmenično v angleškem in slovenskem jeziku, tako da so otroci sledili tudi angleški pravljici. Potem smo se o pravljici pogovorili, učiteljici sva preverjali razumevanje in na koncu so otroci tudi narisali njim najljubši prizor iz pravljice.
  Pravljično popoldne je potekalo v času roditeljskega sestanka, kar je – po najinem mnenju – olajšalo skrb marsikateremu staršu, ki bi imel sicer težave z varstvom, tako pa so otroci prijetno preživljali popoldne v šoli.
  Ker so bili otroci navdušeni nad pravljičnim popoldnevom, menim, da bi ga lahko še ponovili, vendar v kombinaciji z drugim tujim jezikom.

                                                                  Zapisala knjižničarka Urška Cilenšek

   foto: Urška Cilenšek

  ____________________________________________________________________________________

  VSEBINSKO POROČILO O IZOBRAŽEVANJU “JEZIKI, KI TUDI ŠTEJEJO”
  V soboto, 24. 3. 2018, smo se Barbara Zupančič, Blanka Gombač, Katja Alauf in Ines Kolar udeležile usposabljanja, ki je potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
  Usposabljanje se je pričelo z uvodnim pozdravom in predstavitvijo ter umestitvijo programa seminarja (dr. Karmen Pižorn).
  Sledilo je predavanje g. Davida Movrina, ki je predaval o latinščini pred in med jeziki našega šolskega sistema (njegovo predavanje se je nanašalo na uporabno vrednost latinskega jezika, sledila pa je razprava o tem, kako in zakaj bi bilo smiselno latinščino vključiti v vse osnovne in srednje šole).
  Ga. Nataša Pirih Svetina je nadaljevala s predavanjem »Ko učni jezik ni učenčev J1 ali raznojezičnost v razredu« (opozorila nas je na to, s čim vse se soočajo učenci, katerih učni jezik ni tudi njihov materni/prvi jezik).  
  Po odmoru je sledila delavnica »Naučimo se nekaj novega jezika«, v okviru le-te smo spoznavali makedonski jezik (cirilica, pisanje, branje …). Delavnici sta sledila opis in ovrednotenje učne izkušnje.
  Usposabljanje se je zaključilo s kratko evalvacijo in z napotki za nadaljnje delo.
                                                                        Zapisala Ines Kolar

  _______________________________________________________________________

  V okviru projekta smo konec februarja 2018 na šolo povabili gospo Aljo Ferme, da nam je, učencem in učiteljem, predstavila kitajščino, neevropski jezik, s katerim redko prihajamo v stik. Izvedeli smo, da moraš obvladati 400 zlogov – znakov, da lahko zapisuješ vsakdanje sporazumevanje, da se velikokrat enako govori in različno piše, da ima zlog pet različnih višin in zato tudi pomenov, da se za drugače pomen kar dodajajo zlogi,  da z računalniki zapisujejo v latiničnih znakih. Predvsem pa nam je z navdušenjem pripovedovala o spremembah, ki jih je v stari prestolnici Xi an opazila lansko leto, ko se je vrnila po petnajstih letih: o stolpnicah, ki zrastejo v nekaj dneh, o skrbi za čistejše okolje, o smogu, o čezmerni konkurenci med učenci v osnovnih šolah, o nenehni zaposlenosti in delu, o pametnih telefonih, brez katerih se ne da več preživeti, ker vse naročajo in kupujejo z njimi, o tem, kako se nihče več ne pogovarja, kako nosijo dežnike, da jih ne opeče sonce, ker je standard lepote bela koža…
  Upamo, da nas bo še obiskala, ker bi radi izvedeli še več o jeziku, se naučili nekaj besed in mogoče tudi znakov.    
                                                                       Zapisala Jasna Drnovšek

  _______________________________________________________________________

  (Brezplačni) jezikovni tečaj  nemškega jezika v okviru projekta Jeziki štejejo

  Med zimskimi počitnicami se je na šoli izvajal 10 urni brezplačni tečaj nemškega jezika za učence od 1. do 4. razreda. Pri tem je sodelovalo 14 učencev. EVS prostovoljka Josephine Kreutzmüller je učence preko igre vodila k učenju osnovnih nemških besed. Učenci so pri aktivnostih zelo uživali, bili vedoželjni in sproščeni.

                                                                         Zapisala Katja Alauf

  _______________________________________________________________________

  Poročilo z izibraževanja: “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc”
  Podsklop 1.3 Večjezičnost (projekt Jeziki štejejo!)

  (Poročilo z usposabljanja, ki je potekalo v Kopru v soboto, 20. 1. 2018)
  Izobraževanja so se udeležile: Blanka Gombač, Simona Božič, Katja Alauf in Ines Kolar.
  Dr. Lucija Čok je v uvodu poskušala razložiti jezikovno politiko in sociolingvistični kontekst učenja jezikov. Nato je Silva Bratož predstavila dosedanje metode poučevanja in učenja v šolski praksi. Navedla je vse učiteljem jezikov poznane metode oz. pristope (del izobraževanja učiteljev na fakultetah): slovnično-prevajalno metodo, slušnojezikovno metodo, komunikacijski pristop in na dejavnosti osredinjen pristop. Nato je povedala, da pridobivanje zmožnosti štirih jezikovnih kompetenc (branje, govorjenje, pisanje, poslušanje + slovnica, besedišče, izgovorjava) ni več moderno, ampak se sedaj to po skupnem evropskem jezikovnem okviru imenuje: recepcija, produkcija, intrakcija, mediacija.
  Nato so bili predstavljeni trije »inovativni« modeli poučevanja oz. učenja:
  Poslušaj, ponovi, povej! – razumevanje glasovne strukture (poslušanje in ponavljanje, brez grafemov); metoda, po kateri se otroci v naših šolah opismenjujejo že kar nekaj časa.

  1. Model CobLaLT – učenje sosedskih jezikov na primeru izmenjav med italijanskimi šolami na narodnostno mešanem območju v Italiji, v katerih se učijo slovensko, in med slovenskimi šolami v obalnih občinah v Sloveniji, v katerih se učijo italijansko. Model je nastal zaradi opažanja, da slovenski otroci ne znajo več italijanščine in italijanski ne slovenščine. Učiteljice organizirajo dan dejavnosti na slovenski ali italijanski šoli, da se otroci spoznajo. Pomemben je torej stik. V Italijo se morajo učenci in predvsem učitelji vrniti do 14. ure, ker bi morali učiteljem v nasprotnem primeru plačati tiste ure, ki so izvedene kasneje kot v običajnem delovnem času (ne poznajo pojma delovna obveznost in doprinos ur).
  2. Model TILKA je predstavila dr. Vesna Mikolič, predavateljica na Univerzi v Kopru in Trstu. Gre za branje literarnih in tudi neliterarnih besedil z vidika medkulturne vzgoje.
   Po skupnem delu so potekale delavnice.

  Na koncu je gospa Karmen Pižorn, koordinatorica celotnega projekta, podala še nekaj informacij o samem projektu. Vse bodo objavljene na base campu. Vročila pa nam je tudi zapisnik sestanka za izvajanje ESS projektov KAUČ in JeŠT, v katerem je zapisano, kako naj bi se plačevalo delo na projektu.
                                                                         Zapisala Blanka Gombač

  ______________________________________________________________________

  Vsebinsko poročilo o izobraževanju “Raznojezični in raznokulturni pristopi pri pouku – praktični primeri uporabe ROPPA”

  V ponedeljek, 4. 12. 2017, sva se Simona Božič in Ines Kolar udeležili usposabljanja, ki je potekalo na OŠ Janka Padežnika v Mariboru. 
  Usposabljanje se je pričelo s predavanjem dr. Karmen Pižorn, ki je govorila o čezjezičnosti. Najprej nam je pojasnila izrazoslovje, nato pa se je dotaknila še vprašanj: “Kaj je norma jezikovnega sporazumevanja v družbi? Zakaj dvo/raznojezičnost? Kaj je cilj raznojezičnosti/čezjezikovanja? Zakaj je čezjezikovanje pomembno? Čezjezikovanje v Sloveniji?”. V zaključnem delu predavanja je navedla še nekaj primerov čezjezikovanja.
  Usposabljanje je nadaljevala Tina Rozmanič, ki je predavala o podpori raznojezičnim učencem v zgodnjih letih: veliko jezikov – veliko otrok. Dotaknila se je naslednjih tematik: jezik in identiteta; glasba, pesmi, rime; moč zgodb; sodelujoče igre; izdelava knjig; rekviziti; organizacija prostora in dejavnosti v njem; ocenjevanje dvojezičnih učencev; partnerstvo s starši; življenje v vzporednih svetovih.
  Po odmoru je sledila predstavitev obetavnih praks raznojezičnega in raznokulturnega pristopa. V tem delu je Neža Karlin iz Zavoda Sv. Stanislava predstavila učenje latinščine v medkulturni in raznojezični perspektivi. Stanka Emeršič pa je pojasnila uporabo raznojezičnosti in raznokulturnosti pri pouku tujega jezika (nemščina).
  Usposabljanje se je zaključilo s predstavitvijo slovenskega prevoda Referenčnega okvira za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (ROPP) in razpravo o predstavljenih primerih in Z njihovim vrednotenjem s pomočjo opisnikov ROPPA.

                                                                               Zapisala Ines Koalar 

  ______________________________________________________________________

  JEZIKI ŠTEJEJO – Evropski dan jezikov na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje se je letos vključila v petletni projekt Jeziki štejejo, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci usvojili raznojezično kompetenco – predvsem izgubili strah pred sporazumevanjem v različnih jezikih in situacijah. Raznojezičnost, ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Gre za pridobivanje izkušenj v različnih kontekstih, grajenje sporazumevalnih zmožnosti, povezovanje in prilagajanje jezikovni situaciji. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://jezikistejejo.splet.arnes.si/.
  Trboveljske osnovne šole vsako leto obeležimo 26. september – evropski dan jezikov s skupno prireditvijo, ki je kulturno-jezikovno obarvana in poleg izobraževalne vsebine nudi tudi priložnost za druženje otrok in učiteljev na ravni občine ter sodelovanje med zavodi. Vsako leto se namreč povežemo tudi z Mladinskim centrom Trbovlje, ki s svojimi EVS prostovoljci prispeva k spoznavanju širšega kulurno-jezikovnega konteksta.
  Letos smo prireditev pripravili Cankarjevci, in sicer v petek, 29. septembra, po pouku. Učiteljice angleščine so pripeljale zainteresirane učence z vseh treh osnovnih šol, ki so se z žrebom premešali in razdelili v skupine. Ker je prostovoljka iz Romunije zbolela, smo imeli le dve jezikovni delavnici – s prostovoljkama Magdo iz Poljske in Mojco Milinarič, navdušeno poznavalko vsega italijanskega, smo spoznavali kulturne in jezikovne posebnosti teh dveh držav. Na koncu smo ob sladkanju s tipičnimi sladicami (ki so jih dan prej pripravili sedmošolci pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja) strnili vtise, okuse in nova spoznanja ter besede. Posamezniki iz obeh delavnic so nastopili z dialogom oz. naučenimi vljudnostnimi frazami. Zelo so nam teknili italijanski poljubčki – Baci Perugina, romunsko limonino pecivo Prajitura cu lamaie in poljske čokolade slive – śliwki czekoladowe.
  Nejc Pistotnik, devetošolec: »Poljščina se mi zdi zelo težka, čeprav sicer z jeziki nimam težav in čprav gre za slovanski jezik. V eni uri smo izvedeli in se naučili ogromno. Gospa Magda nam je prestavila pot, kako priti z avtobusom do Varšave, video turističnih znamenitosti Poljske, na tablo je napisala poljski priimek, ki je bil tako dolg, da je komaj šel na trimetrsko tablo, naučili smo se pozdraviti in se predstaviti. Povedala je, da dobesedni prevod pozdrava ‘dobro jutro’ v poljščini pravzaprav pomeni ‘dober jutrišnji dan’ … «.
  Erika Florjanc, osmošolka: »Fino bi bilo, da bi bila takšna prireditev večkrat v letu.«
  Maša Božjak, devetošolka: »Všeč mi je bila italijanščina. In to, da smo se družili z učenci drugih šol. Ne maram pa nastopanja, zato mi tista predstavitev na koncu ni bila všeč. Odlični so bili tudi prigrizki. Sploh italijanski.«
  Trboveljski osnovnošolci očitno vedo, da jeziki štejejo. Četudi poznamo samo nekaj izrazov posameznega jezika, nam to lahko omogoči navezovanje stikov, nova prijateljstva, premagovanje kulturnih razlik in sprejemanje  drugačnosti. Prav tega nas tovrstne prireditve učijo.

                                                                                         Zapisala Ajda Klanšek Šimunič,  koordinatorica projekta Jeziki štejejo na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Na šolo smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje povabili EVS prostovoljca (študenta iz BiH in Španije) in prostovoljko iz lokalne skupnosti, učiteljico italijanščine. Učiteljice jezikov drugih trboveljskih šol bodo pripeljale zainteresirane učence, ki bodo sodelovali v delavnicah, na katerih bodo prostovoljci predstavili svojo državo, spregovorili v maternem jeziku, učence naučili nekaj uporabnih besednih zvez in otroško pesmico ter prebrali začetek vsem poznane pravljice – Pepelke. Po končanih delavnicah bo sledil kratek kulturni program, kjer bodo z recitiranjem nastopili učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Zbrali bomo vtise z delavnic in se družili ob prigrizkih, ki izhajajo iz držav prostovoljcev.

   Zapisala Ajda Klanšek Šimunič,  koordinatorica projekta Jeziki štejejo na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  EVROPSKI DAN JEZIKOV NA OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

  26. september, evropski dan jezikov smo na naši šoli obeležili s prireditvijo v okviru projekta Jeziki štejejo. Povabili smo učence in jezikovne učitelje vseh trboveljskih osnovnih šol ter se povezali z Mladinskim centrom Trbovlje.
  Začeli smo s kratkim kulturnim programom, kjer smo poudarili pomen večjezičnosti in večkulturnosti – mlajši učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, so nastopili z recitiranjem pesmi v maternem jeziku, bosanščini. Pozdravila nas je tudi podžupanja, gospa Maja Krajnik, ki je poudarila pomen povezovanja med šolami in vrstniki.
  Učenci so žrebali naslov jezikovne delavnice, kar je omogočilo oblikovanje heterogenih skupin – po starosti, šoli, jezikovnem predznanju in sposobnostih. S pomočjo EVS prostovoljcev – Marine iz BiH, Daniela iz Španije, učiteljice italijanščine, Mojce Mlinarič in Blanke Gombač, ki na naši šoli poučuje nemščino in slovenščino, so se spoznali z osnovami tujih jezikov in kultur. Pri nemščini so se seznanili z raziskavo in zloženko Nemcizmi v Trbovljah, ki so ju pod mentorstvom gospe Gombač pripravili učenci pri pouku izbirnega predmeta nemščina. Obiskali so Zasavski muzej, izvedli anketo, nova spoznanja pa strnili v zloženko, ki so jo predstavili na delavnici. Prostovoljca Marina in Daniel, sta predstavila vsak svojo domovino in učence naučila nekaj uporabnih, vsakdanjih besednih zvez. Le – te so spoznavali tudi v italijanski delavnici. Po končanih delavnicah smo zbrali vtise, izgovarjali in ponavljali nove izraze, šteli v različnih jezikih ter se posladkali z avtohtonimi bošnjaškimi, španskimi ter italijanskimi sladicami, ki so nam jih pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane (pod mentorstvom Sabine Potrbin) in gospa Sadija Odobašić.
  Preživeli smo zanimivo, kulturno in večjezično popoldne, ki je bilo tudi medpredmetno in medgeneracijsko obarvano.