• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolska skupnost

  foto Josephine Kreuzmuller (EVS)
  POROČILO O DELU  ŠOLSKE  SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
  Čeprav se šolsko leto uradno konča zadnjega avgusta, pregled večine opravljenega dela lahko opravimo že po končanem pouku.
  Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci, učitelji in vsi delavci šole, ki z dogovarjanjem in z medsebojnim spoštovanjem poskrbijo za to, da sta življenje in delo na šoli za vse čim prijetnejša. Vedno delujemo v skladu z dogovorjenim vzgojnim vodilom naše šole –  vzgajamo odgovorne, strpne in solidarne ljudi.  Trudimo se, da učencem omogočamo vse dejavnosti, v katerih lahko izkažejo svoja zanimanja, nadarjenosti in potrdijo svojo uspešnost, da se vadijo v javnem nastopanju, da preverjajo informacije in iščejo nove rešitve in poti. Veseli smo, da  posebno hudih konfliktov  ni bilo. Učence navajamo na spoštljiv odnos do drugih, demokratičen dialog, na upoštevanje predlogov in argumentov drugih, na potrebo po dogovarjanju in sprejemanju kompromisov. Tako smo skušali rešiti tudi vse konflikte, probleme in potrebe.
  Ker se o vsem sproti dogovarjamo, v manjših skupinah, in ker učenci povedo svoje pripombe, predloge in želje, ki jih skušamo skupaj razrešiti, ne sestankujemo veliko.
  Letošnje šolsko leto smo začeli malo drugače – šolo so še prenavljali in …….tako smo, na primer, z zbiranjem odpadnega papirja lahko začeli šele po novem letu. Količine zato niso bile take, kot običajno, najbolj pa so se izkazali učenci 2. A, 4. A in 6. A Tudi v tem letu smo zbirali kartuše, zamaške in tonerje.
   Organiziranih prireditev, raznih ogledov, tekmovanj, sodelovanja na natečajih, športnih in kulturnih prireditvah je bilo toliko, da je skoraj nemogoče vse našteti oziroma katerih ne pozabiti – od  tečajev (plesnega za devetošolce, plavalnega, kolesarskega), projektov ( npr. Turizmu pomaga lastna glava, Rastem s knjigo, Zdrav življenjski slog, EVS – The Next Steps, Jeziki štejejo, G(l)edališče, Filmska osnovna šola, Dediščina na Štajerskem, otroški parlament, občinska čistilna akcija, Megakviz), preko natečajev (literarnih »apelov«, Vojna vihra včeraj, danes, nikoli več – društvo generala Maistra, Moje mesto, Moja rodna domovina, Domovina je ena in edina,  Življenje leta 2100,  Bodi pisatelj, Božiček in poštar Pavli, likovnih Radost Evrope, Moja domovina, Jaz umetnik, Zeliščarka teta Johanca, Skupaj smo večji, Selfko mi pomaga varno uporabljati internet, učenci so izdelali navijaški plakat za Planico, namizno družabno igro Varno na kolesu, seminarsko nalogo Po sledeh knapušne) in šolskih prireditev (proslave ob vseh praznikih, prireditev ob svečanem odprtju sanirane šole, gledališka predstava Zmešnjava, za katero nam je originalne kostume izdelala naša EVS prostovoljka Josephine Kreutzmiller, valeta, decembrska prireditev Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja), nastopov izven šole (občinska proslava ob 27. aprilu, revija pevskih zborov, Nohšiht, Dežela pravljičnih nasmehov, razstave likovnih izdelkov) do posebne »ponudbe» za nadarjene (EVS – neformalne oblike učenja, dan jezikov, podjetniški krožek, Turizmu pomaga lastna glava, Kuhna pa to,  s »snemalko« prostovoljko EVS Josephine smo z učenci 7. razredov posneli avtorski film Tista noč) in še in še… Uspešno in z veseljem obdelujemo šolski vrt in skrbimo za čebele.  
  Uspešno smo sodelovali (opravičujemo se, če smo koga od naših sodelavcev izpustili): z OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč, s Srednjo šolo Zagorje, z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, s Srednjo tehniško in  poklicno šolo Trbovlje, z OŠ narodnega heroja Rajka  Hrastnik, z Glasbeno šolo Trbovlje, z Zdravstvenim domom in Bolnico Trbovlje, Občino Trbovlje, s Centrom za socialno delo Trbovlje, z društvom Svoboda, z Društvom upokojencev, s Knjižnico Toneta Seliškarja, z Zasavskim muzejem, DPM, MCT, z Delavskim domom, z Zavodom za šport, s Čebelarskim društvom Trbovlje, s športnimi klubi in društvi, s humanitarnimi organizacijami – Karitasom, Rdečim križem, Evropo Donno in Anino zvezdico, s Planinskim društvom Trbovlje, z  Varstveno delovnim centrom Zagorje, s klekljaricami in karateisti,  z Društvom Rudolfa Maistra Zasavja, z Društvom za zdravilne rastline Zagorje, z  OŠ Slavka Gruma Zagorje, s Športnim rajem, s Felixom, z Obrtniško zbornico Trbovlje, s  PK Samba Pa Ti, z Radiem Kum in ETV-jem, s Šahovskim klubom Trbovlje, s kmetijami Zalokar, Požlep in Verk, z gostilno Dimnik, s policisti PP Trbovlje: na roditeljskih sestankih, dnevih podjetništva, dnevih strojništva, na naravoslovnih dnevih, koncertih, razstavah, ob obisku dedka Mraza, na delavnicah, na otroškem, občinskem in področnem parlamentu, na jezikovnih tečajih, pri socialnem podjetništvu, na planinskem izletu, na plesnem tečaju, pri krožkih, na  ogledih, tekmovanjih…
  Sodelovali smo tudi  z veliko ustanovami, društvi in zavodi izven Zasavja, npr. s Turistično zvezo  Slovenije, z ZOTKS, z  OŠ Bogojina, Celje, Vič, s Steklarno Hrastnik in Brodarskim društvom iz Hrastnika, z JSKD, s slovenskimi Univerzami, s Cankarjevim domom, z  Založbo MK, z Etno servisom, z Zvezo društev slepih in slabovidnih, z RTV Slovenija, z Rotary klubi Slovenije, s podjetjem Zolta, s Safe.si, z Jumicarjem, z vodstvom Plavalnega bazena v Hrastniku, z društvom Sobivanje, s Pionirskim domom Ljubljana, z Amnesty internacional, z Unicefom in Rdečim križem,  s  Socialno akademijo, z Društvom No Excuse, z Neodvisen.si, z društvom KuhnaPaTo, z ZOTKS Slovenije, z Inštitutom za zasvojenosti in travme, s Slogi, z društvom Bralna značka Slovenije, z Epi Oxford centrom, z Zavodom Socios zaradi tekmovanj, tehniških, naravoslovnih in kulturnih dni, zaradi kvizov, sodelovanja na razpisih, zaradi dobrodelnih akcij, kulturnih prireditev, delavnic, razstav likovnih izdelkov.
  Želimo se povezovati starejšimi in izmenjavati izkušnje: učenci so sodelovali v Simbiozi, z Društvom upokojenih pedagoških delavcev, z Gasilskim zavodom Trbovlje, z Društvom upokojencev  Trbovlje, v Tednu evropske kulture predstavili značilnosti Štajerske. Prijazni starši in znanci naših učencev so nam v tednu otroka zanimivo predstavljali različne poklice, da bi učenci lažje razmišljali, česa si želijo in kako svoje cilje doseči. Imamo možnost rekreativnega igranja odbojke, sedanje in bivše učence, starše in stare starše pa »športno« povezujemo tudi na posebnem športnem dnevu Šport in špas.
  Naše dejavnosti so bile predstavljene tudi na radiu Kum, v Infodromu RTV Slovenija, v Zasavskem tedniku, na Zon.si, v Sr(e)čno Trbovlje, v reviji Maistrov glas, v Šolskih razgledih, na e-Šolskih razgledih, v reviji Didakta, v zborniku Moja domovina.
  Pravzaprav je vse, kar na šoli poleg rednega učno-vzgojnega dela počnemo, dejavnost  ŠS. Menimo, da je delo vseh, ki sestavljamo ŠS OŠ Ivana Cankarja, glede na število učencev in vseh zaposlenih, zelo obsežno in tudi uspešno.
  Trbovlje, 22. 6. 2018  ( Za ŠS)  Jasna Drnovšek