• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • Šolski sklad

    Na šoli deluje šolski sklad, ki ga vodi osemčlanski upravni odbor s predsednico Sabino Potrbin in namestnico Tino Trugar; mandat dve leti, to je do 30 5. 2019. V šolskem skladu se zbirajo prostovoljni prispevki in donatorska sredstva. Člani upravnega odbora šolskega sklada zasedajo po potrebi, ko sklad prejme nenamensko donacijo ali ko obravnava vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov (posameznim) učencem. Iz šolskega sklada se sicer sofinancira stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev.