• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolski sklad

  Na šoli deluje šolski sklad, v katerega se zbirajo prostovoljni prispevki in donatorska sredstva. Člani upravnega odbora šolskega sklada zasedajo po potrebi, ko sklad prejme nenamensko donacijo ali ko obravnava vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov učencem. Iz šolskega sklada se sicer sofinancira stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev.

  Upravni odbor se je za dobo dveh let konstituiral jeseni 2019 (v sestavi: Sabina Potrbin, predsednica, Ines Čop, Jasna Drnovšek, Jelka Sladič, Tina Trugar, in predstavnika staršev: Damjan Starina, Anja Vidergar).  

  Poročilo o delu šolskega saklada v šolskem letu 2019/2020: Člani upravnega odbora šolskega sklada so zasedali po potrebi, ko je sklad prejel donacijo oziroma so prispele vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov (posameznim) učencem. Pregled in nadzor nad pomočjo so imeli poslovna sekretarka, računovodkinja in ravnateljica ter upravni odbor šolskega sklada, ki načrtuje in odloča o pomoči. Stanje na računu dne 24. 6. 2020 znaša 3.858,91 €, stanje na računu iz zbranega papirja pa 6.506,55 €. 
  Šolski sklad je v šolskem letu 2019/2020 prejel 1.369,70 € iz prostovoljnih prispevkov na šolskih dobrodelnih sejmih in 400,00 € donacije Akademika.
  Iz šolskega sklada se je subvencioniralo stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev. Izdatki v šolskem letu 2019/2020 so tako znašali 1.058,03 €, od tega 232,17 € iz sredstev od zbranega papirja. Financirali smo odpis terjatev (do staršev) iz leta 2014.
  Sredstva od zbranega papirja smo namenili za:

  • prevoz vedoželjnih učencev v Kamnik;
  • prevoz zainteresiranih učencev v Ljubljano na ogled nogometne tekme;
  • delavnice Safe.si za 6. in 7. razred (dan dejavnosti);
  • prevoz najboljših bralcev v Ljubljano na Knjižni sejem;
  • kinovstopnice za ogled filma Last Christmas;
  • kinovstopnice za ogled filma Super fuzbalistični.

  Predsednica UO šolskega sklada: Sabina Potrbin