• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Stiki s šolo

  Zahvaljujemo se vsem staršem oz. skrbnikom, ki so se odločili, da nam zaupajo v varstvo in izobraževanje svoje otroke. Za zagotavljanje dobrih rezultatov dela in prijetnih medosebnih odnosov, obstaja več možnosti vzdrževanja stikov:
  – starši (skrbniki, zakoniti zastopniki) so (po predhodnem dogovoru) vedno dobrodošli, da dobijo informacije o delu svojih otrok ter druge informacije v zvezi z delom šole ali šolskim koledarjem,
  – razredniki, celoten pedagoški zbor in vodstvo šole je telefonsko dosegljivo v času delovnih ur, izjemoma se lahko dogovorimo za sestanek izven delovnega časa,
  – v tem šolskem letu bosta predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka (septembra in marca), če se bo pojavila potreba, pa bodo organizirani dodatni roditeljski sestanki,
  – skupne govorilne ure se bodo izvajale v skladu z aktualnimi epidemičnimi razmerami v družbi (v živo ali na daljavo), 
  – starši oz. skrbniki, ki izpolnjujete aktualne odloke vlade, uredbe in priporočila NIJZ se lahko dogovorite tudi za sestanek v šoli-vstop v šolo je dovoljen le z vabilom ali po posebnem dogovoru,
  – zaradi spoštovanja dela na šoli in upoštevanja hišnega reda pa prosimo, da učiteljev ne motite z daljšimi pogovori pred pričetkom pouka.
  Vabimo starše in druge sorodnike, da se nam pridružijo na naših skupnih aktivnostih, če bodo epidemične razmere to dopuščale.
  Preko formalnih in neformalnih oblik dela se bomo bolje spoznavali in lažje cenili prizadevanja za dobrobit najmlajših.
  Seveda vljudno vabljeni na predavanje, ki bo namenjeno staršem oz. skrbnikom!
  Razvoj tehnologije omogoča spremljavo dela otrok tudi preko elektronsko vodene šolske dokumentacije, vseeno pa vas vabimo, da vzdržujete osebne stike z učitelji in drugimi delavci šole.

  Starši in učitelji, skratka starejši, smo nagnjeni k temu, da iščemo resnico. To je včasih res težko, saj je resnic več in nikoli niso enostavne (citat O. Wilda). Skupaj pa se jim zmoremo najbolj približati…..

  Maja Volk, ravnateljica
  foto: GO, arhiv šole

  Accessibility