• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • Šolska svetovalna služba

    Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencev, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole.

    Poleg svetovalnega dela izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami.

    Svetovalna delavka:  Ines Kolar
    elektronska pošta: ines.kolar2@guest.arnes.si
    telefon svetovalne službe: 03/56-33-207

    Uradne ure svetovalne službe: 
    • ponedeljek: 7.00 – 15.00,
    • torek: 7.00 – 15.00,
    • sreda: 7.00 – 12.30,
    • četrtek  8.30 – 12.30,
    • petek 8.30 – 11.00.

    V času počitnic: po dogovoru.

    Letni delovni načrt šolske svetovalne službe, šolsko leto 2017/2018:
    LDN – svetovalna sluzba – 2017_2018
     
    Informacija za učence 9. razreda:
    Časovna razporeditev aktivnosti pred vpisom v srednje šole