• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Strokovni organi šole

  Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje  vodi Anja Vidergar, namestnica Irena Štusej.

  Ravnateljica: mag. Mojca Lazar Doberlet

  Pomočnica ravnateljice: Jožica Rovšek

  –  Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, razredniki in ne-razredniki, ki v tekočem šolskem letu poučujejo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  – Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
  – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.
  – Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2021/2022 so na šoli naslednji strokovni aktivi:
  – aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Nina Magister;
  – aktiv za  4. in 5. razred vodi Alenka Ramšak;
  – aktiv za družboslovje (zgo, geo, dke, lum, gum) vodi Tina Matko;
  – aktiv za naravoslovje 1 (mat, fiz, tit, rač) vodi Matic Lenič;
  – aktiv za naravoslovje 2 (bio, nar, kem, gos) vodi Sabina Potrbin;
  – aktiv za jezikoslovje (slj, tja, NI) vodi Ajda Klanšek Šimunič;
  – aktiv za šport vodi Jure Jazbec;
  – aktiv za JUV in OPB vodi Mojca Mahkovic. 
  Letni delovni načrti strokovnih aktivov so priloga Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2021/2022.

  – Svetovalna služba: Staša Doležalek in Helena Potušek;
  – Pedagoginja, učiteljica za izvajanje DSP: Ines Čop.

  Knjižničarka: Urška Cilenšek.

  ROID: Matic Lenič.

  Svet staršev 

  Font Resize
  Contrast