• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Strokovni organi šole

  Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje  vodi Anja Vidergar, namestnica Irena Štusej.

  Ravnateljica: Maja Volk

  Pomočnica ravnateljice: Sabina Potrbin

  –  Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, razredniki in ne-razredniki, ki v tekočem šolskem letu poučujejo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  – Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
  – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.
  – Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2022/2023 so na šoli naslednji strokovni aktivi:

  – aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Nina Magister;

  – aktiv za  4. in 5. razred vodi Eva Makarovič;

  – aktiv za družboslovje (ZGO, GEO, DKE, LUM, GUM) vodi Biserka Rotar;

  – aktiv za naravoslovje 1 (MAT, FIZ, TIT, RAČ) vodi Matic Lenič;

  – aktiv za naravoslovje 2 (BIO, NAR, KEM, GOS) vodi Sabina Potrbin;

  – aktiv za jezikoslovje (SLJ, TJA, NI) vodi Mojca Lazar Doberlet;

  – aktiv za šport vodi Jure Jazbec;

  – aktiv za JUV in OPB vodi Mojca Mahkovic.


  Letni delovni načrti strokovnih aktivov so priloga Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2022/2023.

  – Svetovalna služba: Katja Podmenik in Helena Potušek;
  – Pedagoginja, učiteljica za izvajanje DSP: Ines Čop.

  Mobilna specialna pedagoginja: Kaja Klančišar

  Knjižničarka: Urška Cilenšek.

  ROID: Matic Lenič.

  Svet staršev 

  Accessibility