• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Informacija za devetošolce

  Obvestilo Gimnazije Celje – Center: tudi letošnje leto pripravljamo dan odprtih vrat programa umetniška gimnazija – likovna smer, in sicer v ponedeljek, 3. 12., od 9.45 dalje.Glede na specifičnost tega strokovnega gimnazijskega programa in preteklih želja, da bi pripravili bolj izčrpno in interaktivno predstavitev že pred informativnimi dnevi, smo se lansko leto odločili, za to obliko predstavitve. Ker je bil dan odmeven in so ga obiskovalci pohvalili, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu.
  Učenci bodo aktivno sodelovali pri strokovnih predmetnih (risanje in slikanje, likovna teorija, bivalna kultura, osnove varovanja dediščine, plastično oblikovanje, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike), za učitelje (likovne pedagoge in/ali svetovalne delavce) pa bomo pripravili posebno predstavitev in neformalno druženje z našimi učitelji in vodjo programa umetniške gimnazije.

   

  Accessibility