• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Soliweeks

  Solidarni z naravo in drug z drugim
  Takšen je naslov projekta, ki  ga je s prijavo na razpis Zavoda RS za šolstvo za mednarodno sodelovanje pridobila OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Projektno sodelovanje med trboveljsko osnovno šolo in OŠ Matije Vlačića iz Labina v Republiki Hrvaški bo potekalo od avgusta do decembra 2019. V tem času se bodo na obeh šolah zvrstile dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo odgovornost, strpnost in solidarnost z naravo in med ljudmi, strpnost do drugačnih, vseživljenjsko učenje o zdravem načinu življenja, o sprejemanje večkulturnosti in večjezičnosti. 
  Verjamemo, da se bodo na neposreden ali vsaj posreden način v delo projekta vključili vsi učenci šole, njihovi starši oz. skrbniki, vsi zaposleni na šoli ter partnerji v širšem lokalnem okolju, ki podpirajo naše delovanje.
  Vsi, ki bodo na kakršenkoli način vpeti v projektno delo, bodo lahko razvijali svoje lastne kompetence (socialne, jezikovne, računalniške, estetske), ročne spretnosti, prostovoljstvo in krepili zavedanje o bogastvu večkulturnosti.
  V okviru projekta nameravamo izvesti dve mednarodni mobilnosti, in sicer bo skupina sedmošolcev obiskala vrstnike v Labinu (predvidoma v začetku novembra), otroci iz Labina pa bodo obiskali trboveljske vrstnike v začetku decembra 2019.
  Z dobrodelnim sejmom in kulturno prireditvijo 10. decembra 2019 v Domu Svobode v Trbovljah se bo tokratni projekt zaključil, vezi pa verjetno uspemo vzdrževati še naprej, saj sta mesti Trbovlje in Labin povezani tudi na drugih področjih.
  Koordinatorica projekta na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je Nina Magister, na OŠ Matije Vlačila Labin pa Dean Nestorović.
  Projekt sofinancirajo Zavod RS za šolstvo in lokalne firme Rudis, EIMD, Pronig in RGD E, pri prijavi so nas podprli Občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, OŠ dr. Slavka Gruma iz Zagorja in Varstveno delovni center Zagorje. Sodelovanje v projektu je potrdilo tudi Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Sloveniji.