• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Vpis v srednje šole

  S sklepom  ministrice je letos spremenjen rokovnik za vpis v začetni letnik srednje šole in dijaške domove (za naslednje šolsko leto). 
  Skladno z navodili MIZŠ učenci (ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost) oddajo prijavnico za vpis v srednje šole  najkasneje do 11. 5. 2020. Ta rok velja tudi za prijavo v dijaške domove.
  Prijavnico boste izpolnili doma, jo podpisali (učenci in starši oz. zastopniki) in jo brez podpisa ter žiga šole poslali na izbrano srednjo šolo.
  Predlagamo, da prijavnico pošljete priporočeno po navadni pošti, če imate možnost, jo pošljite tudi elektronsko (v tajništvo in šolsko svetovalno službo srednje šole).
  Prazno prijavnico in navodila za izpolnjevanje bomo poslali vsem po navadni pošti, še natančnejša navodila tudi po elektronski pošti.  
  Za vprašanja v povezavi z vpisom v izbrano srednjo šolo in za pomoč pri izpolnjevanju prijavnic se lahko v delovnih dneh obrnete na šolsko svetovalno službo OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, in sicer na telefonsko številko 03 56 33 207 (od 8. do 13. ure) ali pa  pišete na stasa.dolezalek@guest.arnes.si.

  Srečno!
  Lahko si prebere: 
  Navodila za izponjevanje prijavnice (za starše)
  9893_Nov rokovnik za vpis v SŠ
  – https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

  Srečno!