• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Gremo v šolo

  OBVESTILO ZA STARŠE OZ. SKRBNIKE: 
  Spoštovani starši oz. skrbniki devetošolcev in tistih učencev od 4. do 8. razreda, ki se nam boste pridružili v šoli po 25. maju 2020
  Veseli nas, da se virusna okužba v naših krajih ni razmahnila, da učenci morejo in si želijo spet nazaj v šolo: da bi ponovili in utrdili svoje znanje, da bi se razveselili “stare” družbe ter prijetno in uspešno zaključili šolsko leto. Zdravi! To pa je najpomembnejši cilj, h kateremu bomo strmeli vsi zaposleni v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.
  Da bi bil povratek v šolo čim lažji, vas spomnimo:
  1. V šole se vračajo vsi učenci 9. razreda in posamezni učenci od 4. do 8. razreda, Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč, svetovalne storitve in “tutorstvo”, ki smo ga uvedli v času izobraževanja na daljavo.
  2. V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo starše pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Če je doma ne morete natisniti, bo dostopna pred vstopim v šolo, kjer jo boste starši lahko podpisali.
  Izjava: IZJAVA staršev, maj 2020 (priloga 1)
  3. PRIHOD V ŠOLO: 8.20, vhod izključno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo; učenci ob vstopu v šolo nosijo masko, in sicer DO matične učilnice (9.A učilnica matematike 2 v pritličju, 9.B učilnica slovenščine 1 v 1. nadstropju šole) .
  Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Vožnje s šolskimi avtobusi bodo potekale po ustaljenem voznem redu, pri vožnji pa morajo otroci (in šofer) upoštevati preventivne varnostne ukrepe (higiena rok, higiena kihanja in kašljanja, nošenje maske itd.)
  4. GIBANJE PO ŠOLI: učenci se gibljejo v označenih smereh, se ne združujejo, ohranjajo predlagano varnostno razdaljo, nosijo maske izven matične učilnice. Učenci se ne preobuvajo v copate za pouk v matični učilnici. Upoštevajo navodila dopolnjenih/prilagojenih pravil šolskega reda.
  Če bo potekal pouk v šolski telovadnici, bodo morali prinesti športno obutev – o tem bodo predhodno obveščeni.
  5. Za MASKE poskrbijo učenci sami, predlagamo maske za večkratno uporabo (ki se perejo), izjemoma lahko masko nadomestijo s šalom ali drugo vrsto oblačila, s katerim prekrijejo področje nosu in ust.
  6. ŠOLSKA PREHRANA bo organizirana kot običajno, odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način; malice bodo postrežene enoporcijsko, kosila nujno po zapisanem urniku v posebej določenih prostorih.
  7. OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 25. 5. 2020 DALJE:
  – pouk 9. A in 9. B bo celo dopoldne potekal v istem prostoru, učenci ne bodo prehajali iz prostora v prostor in se ne bodo združevali;
  – dopolnilni pouk in izvajanje učne pomoči bo potekalo po posebnem urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani;
  – učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela (nadaljevanje izobraževanja na daljavo);
  – učenci smejo odnesti učna gradiva domov, vendar naj jih uporabljajo premišljeno: doma umijejo/razkužijo roke po uporabi, jih imajo na istem mestu (ne prestavljajo po stanovanju), se jih ne dotikajo druge osebe v istem gospodinjstvu ipd. 

  Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

  ________________________________________________________________________

  OBVESTILO ZA STARŠE OZ. SKRBNIKE:

  Spoštovani starši oz. skrbniki.

  Verjamemo, da ste zdravi in da se bo življenje počasi začelo vračati v pred-marčevske tirnice.

  Vlada RS je sprejela okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. maja 2020  dalje postopoma odpravlja omejitve na področju vzgoje in izobraževanja.

  Sklep ministrice bo določal, da se delo za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč, izobraževanje za učence od 4. do 8. razreda pa bo še naprej potekalo na daljavo.

  1. Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje mora šola obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 (v nadaljevanju Izjava).

  Izjava je priloga 1 tega dopisa, dostopna je na šolski spletni strani, na našem FB profilu, poslana na elektronske naslove članov sveta staršev, razredniki bodo obvestili starše učencev svojih oddelčnih skupnosti. Prosimo, da jo natisnete, izpolnite in podpišete, kajti le z njo bo otrok lahko vstopil v šolo. Lahko jo pošljete po elektronski pošti razredničarki ali pa jo otrok prinese s seboj v šolo prvi dan pouka v šoli.

  Če izjave ne morete natisniti, bo v papirnati obliki dosegljiva pred vhodom v šolo in jo boste starši oz. skrbniki lahko izpolnili takrat.

  A vstop brez podpisane izjave ne bo mogoč.

  1. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši oz. skrbniki se posvetujte z izbranim zdravnikom-specialistom pediatrije, oziroma izbranim osebnim zdravnikom-specialistom splošne oziroma družinske medicine.
  2. Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka 12. 5. 2020, do 19. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov, oziroma na drug dogovorjen način komunikacije, posredujete izpolnjeno PRIJAVNICO (vključitev v pouk, vključitev v jutranje varstvo (izključno za 1. razred), podaljšano bivanje (za učence od 1. do 3. razreda), koriščenje šolskega avtobusa, naročilo šolske prehrane). Prijavnica je priloga 2 tega dopisa. Vrnete jo izpolnjeno in podpisano na elektronski naslov razredničarke, in sicer najkasneje do torka, 12. maja 2020 do 19. ure, starši devetošolcev pa najkasneje do petka, 15. 5. 2020 do 9. ure.

  Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

  OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI IVANA CANKARJA TRBOVLJE OD 18. 5. 2020 DALJE

   

  1. Pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci in učitelji, to je brez znakov akutne okužbe dihal. Na prvi dan ponovnega prihoda v šolo je za učence NUJNA podpisana izjava staršev.
  2. Izvedba pouka in drugih dejavnosti bo potekala v manjših skupinah.
  3. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine NE bodo prehajale iz prostora v prostor in se NE bodo združevale.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouk v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga 3 tega dopisa).
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Plavalni tečaj za prvošolce se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedel.
  7. Petošolci bodo kolesarski izpit opravljali v prihodnjem šolskem letu.
  8. Zaščitno opremo bo predvidoma priskrbela Civilna zaščita. Odrasli in otroci, starejši od 12 let, bodo nosili zaščitne maske.
  9. Prihod do šole: priporočamo individualno prihajanje v šolo (peš, s kolesom, z zasebnim prevozom).
  10. V šolo vstopajo SAMO učenci šole! Starši oz. drugi spremljevalci jih pospremijo le do prednjega šolskega dvorišča, kjer jih tudi prevzamejo po odhodu iz šole.
  11. Vstopanje v šolo: učenci vstopajo v šolo posamično, že pred vstopom pazijo na primerno oddaljenost od drugih (1,5 – 2 metra).
  12. NUJNA je redna higiena rok (umivanje z vodo in milom, razkužila-podajalniki razkužil so razporejeni po celotnem objektu) in upoštevanje drugih nujnih higienskih navodil v objektu.
  13. Gibanje po šoli bo označeno (talne in stenske oznake) in nadzorovano.
  14. Prepovedano je združevanje otrok na dvorišču, po hodnikih in sanitarijah.
  15. Šolsko kosilo: učenci bodo natančno obveščeni o protokolu zaužitja šolskega kosila.
  16. Odhod domov: izstopanje posamično.
  17. Zaradi pogostega zračenja prostorov in prisotnosti otrok v učilnici tudi med zračenjem, naj imajo s seboj ustrezna oblačila.
   18. Učenci pripomočkov (knjig, delovnih zvezkov in zvezkov) NE nosijo domov.
   19. Če otrok v šoli kaže znake akutne okužbe dihal, se izolira od ostalih in obvesti starše.

  Naj bo skrb za osebno in skupinsko zdravje na prvem mestu, za to pa se moramo potruditi vsi po svojih najboljših močeh!

  Srečno, Cankarjevci!

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  PRILOGA 1:

  Izjava staršev: IZJAVA staršev maj 2020 (priloga 1)

  PRILOGA 2:

  Prijavnica: Prijavnica, maj 2020 (priloga 2)

  PRILOGA 3:

  Pediatri Sklep RSK za pediatrijo (Priloga 3)

   

   

   

   

  Objavljeno na šolski spletni strani, na FB profilu šole

  Poslano članom sveta staršev na njihove elektronske naslove

  Poslano članom sveta zavoda na njihove elektronske naslove

  Poslano vsem zaposlenim delavcem šole na njihove službene elektronske naslove

  Vloženo v šolski arhiv

   

  Accessibility