• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • V šolo na občinski praznik še učenci 4. in 5. razreda

  Spoštovani starši oz. skrbniki – novosti po 1. juniju 2020

   Občinski praznik. Letos si ga bodo zapomnili kot poseben dan četrtošolci in petošolci, ki se po več tednih znova vračajo v šolo. S 1. junijem se zanje namreč zaključuje izobraževanje na daljavo in nadaljuje tam, kjer smo 13. marca zaključili. V šoli.

  Čeprav je uradno zaključena epidemija in čeprav se virusna okužba v naših krajih ni razmahnila, pa v dobro vseh učencev in zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje prosimo, da se te zadnje dni v šolskem letu 2019/2020 vsi potrudimo, da šolsko leto zaključimo uspešno, zadovoljno in predvsem ZDRAVO.

  Da bi bilo naše sobivanje v šoli čim lažje, vas spomnimo:

  1. V šole se vračajo tudi vsi učenci 4. in 5. razreda. Pouk poteka v oddelčnih skupnostih, kot pred zaprtjem šol in v matičnih učilnicah.
  2. V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola pridobiti podpisano Izjavo staršev pred prvim vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Če je doma ne morete natisniti, bo dostopna pred vstopim v šolo, kjer jo boste starši lahko podpisali. Priloga: IZJAVA staršev, maj 2020

  V prostore šole NE vstopajo starši, skrbniki, drugi sorodniki učencev, prodajalci ali druge osebe – razen po posebnem dogovoru z vodstvom šole.

  1. PRIHOD V ŠOLO: 8.20, vhod izključno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo; učenci, starejši od 12 let ob vstopu v šolo nosijo masko, in sicer DO matične učilnice

  1.A matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  1.B matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  2.A matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  2.B matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  3.A matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  3.B matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  4.A matična učilnica v 2. nadstropju šole,

  5.A matična učilnica v 1. nadstropju šole,

  5.B učilnica naravoslovja v 1. nadstropju šole,

  9.A učilnica matematika 2 v pritličju,

  9.B učilnica slovenščina 1v 1. nadstropju šole.

  Vsi učenci šole celo dopoldne ostajajo v imenovanih učilnicah.

  Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Vožnje s šolskimi avtobusi bodo potekale po ustaljenem voznem redu, pri vožnji pa morajo otroci (in šofer) upoštevati preventivne varnostne ukrepe (higiena rok, higiena kihanja in kašljanja, nošenje maske, varnostna razdalja itd.).

  1. GIBANJE PO ŠOLI: učenci in zaposleni se gibljejo v označenih smereh, se ne združujejo, ohranjajo predlagano varnostno razdaljo, nosijo maske izven matične učilnice.

  Učenci se ne preobuvajo v copate za pouk v učilnici. Upoštevajo navodila dopolnjenih/prilagojenih pravil šolskega reda.

  Če bo potekal pouk v šolski telovadnici, morajo prinesti športno obutev.

  Prosimo, da čim prej izpraznijo šolske omarice in odnesejo stvari, ki so še v njih, domov. Ključe vrnejo razredničarkam.

  1. Za MASKE poskrbijo učenci (oz. starši) sami, predlagamo maske za večkratno uporabo (ki se perejo), izjemoma lahko masko nadomestijo s šalom ali drugo vrsto oblačila, s katerim prekrijejo področje nosu in ust.

   

  1. ŠOLSKA PREHRANA bo organizirana kot običajno, odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način; malice bodo postrežene enoporcijsko, kosila nujno po zapisanem urniku v posebej določenih prostorih.

   

  1. OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 1. 6. 2020 DALJE:

  – pouk vseh oddelkov bo celo dopoldne potekal v istem prostoru, učenci ne bodo prehajali iz prostora v prostor in se bodo čim manj združevali;

  – dopolnilni pouk in izvajanje učne pomoči bo potekalo po posebnem urniku, o katerem bodo učenci obveščeni;

  – izobraževanje na daljavo s 1. 6. 2020 za učence od 1. do 5. razreda in 9. razreda ne poteka več, zato morajo otroci priti v šolo. Za opravičene daljše izostanke morajo prinesti zdravniško opravičilo;

  – učenci smejo odnesti učna gradiva domov, vendar naj jih uporabljajo premišljeno: doma umijejo/razkužijo roke po uporabi, jih imajo na istem mestu (ne prestavljajo po stanovanju), se jih ne dotikajo druge osebe v istem gospodinjstvu ipd.

  1. ŠOLSKA KNJIŽNICA: V tem šolskem letu si knjig ne bo več mogoče izposoditi iz šolske knjižnice. Nujno pa morajo učenci vrniti vse knjige, ki so si jih izposodili iz šolske knjižnice.

  Ker bodo morali vrniti tudi knjige iz učbeniškega sklada, vas vljudno prosimo, da jih letos še posebej pregledate in uredite (očistite, preverite ovitke, odstranite nalepke z imeni in priimki otrok).

  1. ODHOD DOMOV: Učenci za izhod iz šole uporabljajo glavni vhod (velika lesena vrata). Pri izstopu upoštevajo varnostno razdaljo. Se NE zadržujejo pred ali za šolo.

  Starše in druge sorodnike najmlajših učencev vljudno prosimo, da upoštevajo ure, ki so jih sami določili za odhod otrok iz šole. Za spremstvo najmlajših vozačev bo poskrbela šola.

   Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 6. do 8. razreda bo še naslednja dva dneva (do srede, 3. 6. 2020) potekalo v obliki izobraževanja na daljavo. Nato se vsi učenci vračajo v šolo in delo poteka naprej kot pred 16. marcem 2020, vendar s povečano skrbjo za higieno, način druženja in komuniciranja, zdravje vsakega posameznika in cele skupnosti, ki jo tvorimo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

  Accessibility