• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Priporočila NIJZ-preventivni ukrepi

   

  Kaj nam nalaga država oziroma strokovnjaki zdravstvene stroke? Na dopisni seji vlade 2. 10. 2020 je bilo sprejeto naslednje:
  10998_Odlok_maske_3_10_2020

  OBVESTILO

  Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil priporočila za uporabo zaščitnih mask. V to priporočilo je vključeno tudi priporočilo NIJZ glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v osnovnih šolah, k čimer nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.

  Priporočila za teden: od ponedeljka, 5. 10. 2020, do nedelje, 11. 10. 2020

  ŠOLSTVO
  Osnovna šola.
  Učenci v učilnicah ne uporabljajo mask znotraj matičnega oddelka.
  skupnih prostorih uporabo mask priporočamo.
  Navedeno tedensko priporočilo velja, ker je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih (7) dneh v državi znašalo > 20.

  Glede priporočil za uporabo mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih veljajo zgoraj objavljena priporočila, ki jih je pripravil NIJZ.
  Od 19. septembra 2020 dalje velja Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki priporočila NIJZ začasno in delno prilagaja glede na aktualno epidemiološko sliko.

  Več si lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

  Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 so pripravljena za posamezne starostne skupine in upoštevajo aktualno epidemiološko situacijo v državi. NIJZ vsak petek objavi posodobljena priporočila glede uporabe mask, ki bodo veljala v prihajajočem tednu od ponedeljka do nedelje.

  Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki so izhodišče za tedensko posodabljanje priporočil, so dostopna na naslednji povezavi

  * Glede priporočil za uporabo mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih veljajo zgoraj objavljena priporočila, ki jih je pripravil NIJZ. Od 19. septembra 2020 dalje velja Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki priporočila NIJZ začasno in delno prilagaja glede na aktualno epidemiološko sliko.

  Vlada Republike Slovenije je 18. 9. 2020 ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«). S tem aktom, objavljenim v uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf),  se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje.
  Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi v vrtcih, šolah, zavodih).
  Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«):
  2. člen
  (1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
  (2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.
  (3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
  3. člen
   (1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok NE UPORABLJA ZA:
  – osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

  – vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki, – učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

  – učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,

  – osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.
  (2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od začetka tega šolskega leta aktivno spremlja epidemiološko stanje v vrtcih, na šolah in zavodih, od dne 11. 9. 2020 pa je bila v ta namen vzpostavljena tudi aplikacija, preko katere ravnateljice in ravnatelji ažurno sporočamo informacije, povezane s COVID-19.
  Vzgojnoizobraževalno delo se bo, ob upoštevanju navodil iz uredbe, še naprej izvajalo po modelu B. Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v omenjenem modelu B.
  Prosimo vas, da tudi v nadalje sprotno spremljate usmeritve, priporočila in določila NIJZ in tako po svojih najboljših močeh, pripomorete k uspešnosti prizadevanj k obvladovanju bolezni.
  Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na rahlejše higienske ukrepe.
  Ostanimo odgovorni in s tem zdravi!

  Povzetek narejen na osnovi imenovanega odloka  in okrožnice MIZŠ (19.9.2020)

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  AKTUALNO OBVESTILO NIJZ:

  Priporočila za teden od ponedeljka, 21. 9. 2020, do nedelje, 27. 9. 2020;
  OTROCI: do vključno 5. leta: uporabe mask ne priporočamo.
  – 6–11 let: priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi priporočili, ki so dostopna na naslednji povezavi. 
  – od vključno 12. leta naprej: priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi priporočili, ki so dostopna na naslednji povezavi.

  ODRASLI: priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi priporočili, ki so dostopna na naslednji povezavi. 

  ŠOLSTVO: Osnovna šola.
  Učenci v učilnicah ne uporabljajo mask.
  skupnih prostorih uporabo mask priporočamo.

  *Navedeno tedensko priporočilo velja, ker je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih (7) dneh v državi znašalo > 20.

  V ŠOLI PROSIMO, DA SE OTROCI PRAVIL DRŽIJO. GRE ZA ODGOVORNOST ZA LASTNO IN KOLEKTIVNO ZDRAVJE!!
  Ker otrok oz. njihovih staršev ne moremo “prisiliti” k nošeju mask, vas obveščamo, da bomo za vse otroke, katerih starši oz. skrbniki odklanjajo nošenje mask, naredili zaznamek, ki bo v pomoč ob morebitnem izvajanju epidemiološke sledljivosti.

  Več si lahko preberete na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/

  Prilagam še dopis šolske inšpekcije: 10860_Nošenje mask – odklonitev upoštevanja

  Slogan šole: ODGOVORNI, STRPNI IN SOLIDARNI! Sedaj je čas, da to dokažemo!

  spletni vir slike: https://www.mojaobcina.si/

  __________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Sporočilo NIJZ na naše vprašanje “Maske da, maske ne?”:

  Spoštovani,

  nošenje maske je dodaten ukrep, ki ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov (pravilno kašljanje in kihanje, pravilno umivanje rok, izogibanje dotikanju obraza in sluznic ter vzdrževanje ustrezne oddaljenosti od drugih oseb), prispeva k zmanjšanju širjenja okužbe. Glede na spreminjajočo se epidemiološko situacijo v Sloveniji jo NIJZ stalno spremlja in priporoča higienske in druge ukrepe.

  Pristojne institucije so ob začetku šolskega leta izdale publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19 https://www.gov.si/novice/2020-08-27-publikacija-vzgoja-in-izobrazevanje-v-republiki-sloveniji-v-razmerah-povezanih-s-covid-19/, ki so jo pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa glede mask Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 in v to priporočilo je vključeno tudi priporočilo NIJZ glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v osnovnih šolah, k čimer nas zavezuje ta zgoraj omenjeni dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.

  Lep pozdrav

  Nejc  Accessibility