• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

  Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

  Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Med deficitarne poklice se uvrščajo poklici, pri katerih je na trgu dela zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

  Eden izmed pomembnejših pogojev za pridobitev štipendije za deficitarne poklice je vključenost v enega izmed programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so navedeni v razpisu (v prilogi spodaj), med njimi so tudi oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, strojništvo in obdelava kovin ter mehatronik operater/operaterka. Štipendija ni združljiva s kadrovsko štipendijo, z drugimi štipendijami pa je.    

  Za štipendijo za deficitarne poklice lahko zaprosite tako, da izpolnjeno vlogo (objavljena bo po 14. 6. 2021) in kopijo zaključnega osnovnošolskega spričevala pošljete do vključno 24. 9. 2021 na naslov Javni štipendijski, razvojni,  invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JRŠDP«.

  Natančne informacije o štipendijah za deficitarne poklice lahko najdete v razpisu (v datoteki spodaj), če imate dodatna vprašanja pa se lahko obrnete neposredno na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (deficitarne@sklad-kadri.si) ali na šolsko svetovalno delavko (stasa.dolezalek@guest.arnes.si).

  Priloga 1 – Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021-2022 (308. javni razpis)

  Accessibility