• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Opomnik – posredovanje dokazil o športnih dosežkih

  Opomnik – posredovanje dokazil o športnih dosežkih

   

  Za vpis v športni oddelek gimnazije ali ekonomske gimnazije morajo učenke in učenci najkasneje do 4. 3. 2021 predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem (Priloga 1) in
  • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih (Priloga 2).

    

  Srednje šole bodo kandidate in kandidatke obvestile o točnem datumu in načinu izvedbe razgovora, ki bo potekal v marcu 2021. Šole z razpisanim enim ali več športnih oddelkov v obeh programih bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov najkasneje do 26. marca 2021 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

  Priloga 1 – Izjava trenerja o sodelovanju s sportnim koordinatorjem

  Priloga 2 – Potrdilo nacionalne panozne sportne zveze za vpis v sportni oddelek

  Priloga 3 – Navodilo za izpolnjevanje obrazca Potrdilo nacionalne panozne sportne zveze za vpis v sportni oddelek

  Accessibility