• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Mednarodna raziskava

  Četrtošolci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje bodo 22. 4. 2021 sodelovali v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS 2021. Z njo merimo raven bralne pismenosti četrtošolcev in kontekstualne faktorje, ki slednje pojasnjujejo. Raziskava se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov. Raziskavo kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvaja pa jo Pedagoški inštitut skupaj s šolami.

  V raziskavi bosta vzorčena oba oddelka 4. razreda. Učenci bodo ta dan reševali naloge in izpolnjevali vprašalnike, na to se jih bo  predhodno pripravilo.

  Testiranje bo potekalo z uporabo računalnikov. Vmes bodo imeli aktivne odmore.

  Šolska koordinatorica: Simona Božič

  Accessibility