• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Varna šolska pot – anketa

  PROSIMO STARŠE, DA IZPOLNIJO SPODNJO ANKETO!

  Obvestilo Občine Trbovlje:

  Spoštovani!
  Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, katerega namen je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje, povečati varnost v prometu, poudariti nevarna mesta na sami poti ter predlagati ukrepe za izboljšanje prometne varnosti.
  Občina Trbovlje je izdelavo načrtov šolskih poti za posamezno osnovno šolo v Trbovljah zaupala lokalnemu podjetju S-TEC d. o. o., ki se ukvarja s projektiranjem cestnega omrežja, izdelavo prometnih študij ter izdelavo presoj prometne varnosti v cestnem prometu.
  Učinkovitost izdelave načrta terja celostni pristop v sodelovanju s ključnimi deležniki. Učenci so v tem primeru ključni, saj najbolje poznajo svojo pot v šolo in probleme, s katerimi se na tej poti srečujejo.
  Izvajalec je za ta namen pripravil anketni vprašalnik, ki je namenjen učencem in staršem. Anketa je anonimna, namenjena izključno za izdelavo načrta šolskih poti. Zajema par ključnih vprašanj, ki se nanašajo na pot, po kateri otroci hodijo v šolo in na njej opažajo morebitne težave in ovire.
  Prosimo vas, če izpolnite spletno anketo. Odgovore pričakujejo najkasneje do 31. 5. 2021. 
  Povezava do spletne ankete: 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecjPVXdcgtFC2lLpFCv6foY2hwatpc3NbN7mW9VrgZDbhoNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. Občina Trbovlje, Oddelek za okolje, prostor in gospodarske javne službe

  Accessibility