• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • GREMO VŠOLO!

  GREMO V ŠOLO IN KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN, 1. 9. 2021

  Življenje lahko doživljaš na dva načina. Tako, da se ti nič ne zdi čudežno, ali pa, kot da je vse čudež.”                             (Albert Einstein)

  Šolsko leto 2021/2022 se začne v sredo, 1. septembra 2021. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko bomo slovenske šole svoje delo načrtovale tako, da bodo ob utečenem načinu organizacije dela smiselno upoštevana še priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.

  V ŠOLO PRIHAJAJO V ČASU POUKA LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI.

  Nezaposleni v šoli NE vstopajo v šolo, razen izjemoma, ko so vabljeni ali se dogovorijo z vodstvom šole (03 56 33 200, mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si). Vsi, ki vstopajo v šolo ali telovadnico NUJNO upoštevajo aktualne preventivne zaščitne ukrepe, uredbe, odloke!

  Vstopanje učencev v šolo in gibanje po šoli bo potekalo tako, kot v preteklem šolskem letu. Novinci se bodo hitro naučili pravil gibanja.

  Za vse prisotne v šoli je nujno upoštevanje aktualnih preventivnih zaščitnih ukrepov, ki se prilagajajo epidemičnim razmeram v družbi, javno so objavljeni v slovenskih medijih, pogledate pa jih lahko tudi na spletnih straneh NIJZ in si preberete vladne odloke, uredbe.

  V primeru, da bodo obrazne zaščitne maske nujne za vse učence, vljudno prosimo starše oz. skrbnike, da poskrbite, da imajo vaši otroci svoja zaščitna sredstva, saj šola ne razpolaga z neomejenimi količinami le-teh.

  Poskrbimo za lastno in kolektivno varnost, da bo pouk lahko potekal v šoli, saj žal že imamo izkušnje z daljšim obdobjem izobraževanja na daljavo.

  Prihod v šolo: svetujemo hojo, kolo ali kak drug trajnostni način mobilnosti. Učenci vozači morajo tudi na avtobusu upoštevati preventivne ukrepe. Vhod v šolo skozi vrata (zasilnega izhoda) na dvorišču za šolo.

  Pričetek pouka:

  Prvi šolski dan (1. 9. 2021): 
  Prvošolci pridejo v šolo skupaj s starši, in sicer ob 9. uri (1. A pred šolo, 1. B na dvorišče za šolo).
  Starši oz. skrbniki učencev pospremite otroke le do vhodnih vrat (dvorišče za šolo).
  Prihod v šolo na prvi šolski dan:
  2. in 3. razred: 8.15
  4., 5. in 6. razred: 8.10
  7., 8., 9. razred: 8.20
  Po uvodnem srečanju z razredničarkami bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku.

  Učenci 1. razreda bodo pouk na prvi šolski dan zaključili ob 11.30, učenci od 2. do 9. razreda imajo prvi šolski dan pouk po rednem urniku, vključno z izbirnimi predmeti. 

  Pouk zaključijo:
  2.  A ob 12.40, 2. B ob 11.50,
  3. A ob 12.40, 3.B ob 12.40,
  4. A ob 12.40,
  5. A in 5. B ob 13.30+NIP šport,
  6. A ob 13.30+NIP šport,
  7. A in 7. B ob 12.40 + OIP šport za zdravje / OIP gledališki klub 2PU,
  8. A in 8. B ob 12.40 + OIP šport za sprostitev / OIP gledališki klub 2PU,
  9. A ob 12.40+OIP šport za sprostitev / OIP gledališki klub 2PU,
  9. B ob 12.40+OIP gledališki klub 2PU.
  Izbirnim predmetom se učenci pridružijo v skladu z izbiro oziroma obvestilom, ki so ga prejeli junija 2021.
  (NIP=neobvezni izbirni predmet, OIP=obvezni izbirni predmet, PU=pedagoška ura)

  Pri vključevanju otrok v podaljšano bivanje se upoštevajo ure, ki so jih starši navedli v prijavi!

  Ostale dni se pouk pričenja ob 8.20 oziroma v skladu z urniki ali drugimi dejavnostmi.

  Ko vstopijo učenci v šolo, odidejo v matične učilnice (označene), se predvidoma ne preobuvajo v copate. Obuvala razkužijo na vhodu. Za šport v telovadnici potrebujejo dodatno športno obutev, ki omogoča varno vadbo.

  Učni pripomočki
  Učenci prvi šolski dan potrebujejo šolsko torbo, pisalo in beležko, zvezke za predmete po urniku. Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo prejeli v šoli. Zvezek bo tudi darilo, ki ga poklanja Občina Trbovlje.

  Prehrana: 
  Vsi obroki, malica, kosilo in popoldanska malica se nudijo učencem od 2. do 9. razreda v skladu z junijskimi prijavami. Učencem bo malica prinesena v razred, kjer jo bo razdelil učitelj.
  Prvošolci bodo imeli prvi šolski dan le dopoldansko malico (le naročniki). 
  Učenci se držijo strogih pravil reda v šolski jedilnici, kjer bodo (naročniki) pojedli kosilo po razporedu.
  Nujno je redno prezračevanje prostorov.

  Oddelek podaljšanega bivanja: po junijskih prijavah, najdlje do 16. ure.
  Starše oz. skrbnike ponovno vljudno prosimo, da otroke počakajo pred šolo ob času, ki so ga oz. ga še bodo določili za prevzem otrok.

  Jutranje varstvo se za prijavljene učence prične izvajati 2. 9. 2021. Prosimo starše oz. skrbnike, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

  Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli 1. 9. 2021 v učilnicah (razdelili jih bodo razredniki). Vljudno prosimo, da starši oz. skrbniki učencev 1., 2. in 3. razreda s podpisom potrdite prejem (brezplačnih) gradiv – obrazec bodo prinesli otroci domov.

  Učenci lahko nosijo učna gradiva in zvezke domov, vendar naj upoštevajo preventivne ukrepe – poziv na varno rokovanje z njimi tudi doma, saj so tudi knjige in zvezki možni prenašalci okužb.

  Učenci – vozači (avtobus, ki opravlja prevoz šolskih otrok in mladine): 
  Prvi šolski dan: vozijo vsi avtobusi, le prvi jutranji ne;
  ostale dni po utečeni časovnici, kot preteklo šolsko leto. 
  Starši oz. skrbniki prvošolcev lahko natančnejše informacije dobijo v tajništvu šole (03 56 33 202).

  Izjemno leto-izjemne naloge: 
  Vse skupine otrok, ki se bodo izjemoma združevale (JUV, OPB, DSP, ISP …) se bodo redno in točno evidentirale zaradi morebitne lažje epidemiološke sledljivosti.

  Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razredničarkam.

  Zaradi nadaljnje možnosti virusne okužbe (Covid 19) se vsi učenci, zaposleni in drugi držijo navodil vlade, ministrstev, strokovnjakov medicinske stroke. Skupaj poskrbimo za zdravje, ki je temelj uspešnosti tudi pri šolskem delu.

  Šola je javni zavod in ne postavlja svojih pravil delovanja. Zato verjamemo, da bomo ob dobrem delovnem odnosu in spoštovanju drug drugega zdravo zaključili še eno šolsko leto.

  Povprečneži čakajo, da jim priložnost pride naproti. Močni, sposobni, budni ljudje lovijo priložnosti.”                                                                                                (B. C. Forbes) 

  Dragi Cankarjevci!

  Le če bomo zdravi in soodgovorni, bomo lahko sedanje razmere v družbi opazili kot priložnost, ki nam je z nekim, nam neznanim namenom, prišla naproti. Skupaj smo močni, sposobni in motivirani, da to priložnost tudi izkoristimo!

  Srečno!

                                                                                                                      mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  Dokument si lahko pogledate tudi tukaj: Izvajanje pouka v šoli-obvestilo za starše in učence.docx

                

               

   

            

   

  Accessibility