• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Seja sveta staršev

  V teh dneh potekajo roditeljski sestanki in zanesljivo tem za obravnavo ne zmanjka. Ravnateljica pa že planira sestanek sveta staršev, to je sestanek  predstavnikov staršev vseh oddelčnih skupnosti, ki bo v ponedeljek, 20. septembra 2021, s pričetkom ob 18. uri.
  Za vse udeležence seje je zahtevan pogoj PCT.
  Sestanek je predviden z naslednjim dnevnim redom:

  1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2021/2022, izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev
  2. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev
  3. Obravnava realizacije LDN za šolsko leto 2020/2021
  4. Novo šolsko leto – izredne razmere
  5. Obravnava LDN za šolsko leto 2021/2022
  6. Varna pot v šolo
  7. Obravnava dopisa UO ŠS OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  8. Volitve treh predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  9. Razno

   

  Accessibility