• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Novo leto

  V novo leto smo stopili s soncem in zavedanjem o pomenu upoštevanja predlaganih zaščitnih ukrepov, da bi to leto in še mnoga naslednja preživeli mirno, zdravo, odgovorno do sočloveka in narave. 
  Zahvaljujemo se vsem staršem oz. skrbnikom, ki skupaj z nami skrbijo za varnost in zdravje vseh, ki  sestavljamo skupnost OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.
  Čeprav se ukrepi vlade in strokovnjakov hitro spreminjajo oz. prilagajajo zdravstveni situaciji v državi (in svetu), prosimo, da še naprej sledite navodilom, da bi se ta kriza, ki že tako dolgo traja, hitreje zaključila.

  Skladno s sprejetim PKP 10 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190) je nekaj novosti tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Povzete so v okrožnici MIZŠ:  13522_Okr PKP10
  (Zelo pomembna je določba 36. člena ZDUPŠOP, ki v prvem odstavku obvezuje starše oziroma zakonite zastopnike, da morajo v primeru potrjene okužbe z virusom SARS CoV-2, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o okužbi obvestiti šolo.) 

  Predlagamo pa tudi, da spremljate priporočila NIJZ: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

  foto: arhiv šole

   

  Accessibility