• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Anketa: https://1ka.arnes.si/a/93f933fb

  Varna pot v šolo
  Epidemične razmere v družbi imajo vpliv tudi na obnašanje otrok, in sicer doma, v šoli, na cesti, …  Otroci so v prometu zelo ranljivi, zlasti ko se gibljejo v slabi vidljivosti, ko so zatopljeni v igro ali ko so razigrani v družbi.
  Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt, Občina Trbovlje pa je financirala izdelavo elaborata šolskih poti, ki je dostopen na:  http://solskepoti.avp-rs.si/solske_poti#Trbovlje.
  Prosimo učence in njihove starše oz. skrbnike, da izpolnijo ANKETO, ki je dostopna  na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/93f933fb

  Anketo prosimo izpolnite do konca januarja 2022.  Z analizo odgovorov boste seznanjeni.


  foto: GO, arhiv šole

  Accessibility