• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Popravni izpit – SPREMEMBA DATUMOV DOPOLNILNEGA POUKA!

  OBVESTILO O PREDVIDENEM PRVEM ROKU ZA POPRAVNI IZPIT IZ MATEMATIKE IN SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE, 7. razred
  šolsko leto 2021/2022
  Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 7. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.
  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.
  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  MATEMATIKA

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit:
  četrtek, 23. 6. 2022 od 12. 00 do 13. 30, izvaja Tajda Šrot
  petek, 24. 6. 2022 od 8. 00 do 9. 30, izvaja Tajda Šrot
  četrtek, 30. 6. 2022 od 8. 00 do 8. 45, izvaja Tajda Šrot

  Popravni izpit iz znanja matematike (1. ROK v šolskem letu 2021/2022): pisni del: četrtek, 30. 6. 2022, ob 9. 30 uri in ustni del ob 11.00.

  ——————————————————————————————————————————————————–

  SLOVENŠČINA

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit:
  ponedeljek, 27. 6. 2022 od 8. 00 do 9. 30, izvaja Blanka Gombač
  torek, 28. 6. 2022 od 11. 00 do 12. 30, izvaja Blanka Gombač
  sreda, 29. 6. 2022 od 11. 30 do 13. 00, izvaja Blanka Gombač

  Popravni izpit iz znanja slovenščine (1. ROK v šolskem letu 2021/2022): pisni del: četrtek, 30. 6. 2022, ob 8. uri in ustni del ob 9.30.

  ANGLEŠČINA

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit:
  ponedeljek, 27. 6. 2022 od 8.00 do 11.00, izvaja mag. Mojca L. Doberlet
  torek, 28. 6. 2022 od 7.30 do 8.30, izvaja mag. Mojca L. Doberlet
  sreda, 29. 6. 2022 od 7.30 do 9.00, izvaja mag. Mojca L. Doberlet

  Popravni izpit iz znanja angleščine (1. ROK v šolskem letu 2021/2022): pisni del: ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 8. 00 uri in ustni del ob 9.00.

  Poleg dopolnilnega pouka s strokovnimi delavci šole je za dopolnilno pomoč pri učenju na razpolago delavka preko javnih del. V službi je vsak dan od 7. do 15. ure.

  Accessibility