• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • PREDMETNI IZPIT V ŠOLSKEM LETU 2023/24

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu. Učenec opravlja izpit v osnovni šoli, v kateri je vpisan v skladu s šolskim koledarjem. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.

  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Če učenec predmetnega izpita ne opravi, se lahko v naslednjem razpisanem roku prijavi na popravni izpit.

  Predmetni izpit iz znanja matematike ZA 9. RAZRED (1. ROK v šolskem letu 2023/2024):

  pisni del: petek, 28. 6. 2024, ob 11. uri in ustni del ob 14. uri.

  Accessibility