• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Strokovni organi šole

  –  Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.
  – Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
  – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.
  – Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2018 / 2019 so na šoli naslednji strokovni aktivi:
  – aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Simona Božič;
  – aktiv za 4. in 5. razred vodi Katja Alauf;
  – aktiv za družboslovje (zgo, geo, dke, lum, gum) vodi Antonija Germ;
  – aktiv za naravoslovje 1 (mat, fiz, tit) vodi Ivan Skrinjar;
  – aktiv za naravoslovje 2 (bio, nar, kem, gos) vodi Irena Štusej;
  – aktiv za jezikoslovje (slj, tja, NI) vodi Barbara Zupančič;
  – aktiv za šport vodi Boris Žavbi;
  – aktiv za OPB vodi Biserka Rotar.

  Letni delovni načrti strokovnih aktivov so priloga Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2018/2019.