• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni in KONTAKTI

  V šolskem letu 2022/2023 obiskuje OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 271 učenk in učencev.

  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je petintrideset (35), od tega osemindvajset (28) strokovnih delavcev (od katerih so štirje (4) strokovni delavci zaposleni za določen čas) in sedem (7) tehničnih delavcev; en (1) delavec preko javnih del (pomoč pri učenju) in ena prostovoljka.

  Šolski svetovalni delavki:
  – Katja Podmenik, mag. prof.  inkl. ped. (PZ DČ),
  – Helena Potušek, dipl. soc. del. (PZ DČ).

  Učiteljici za izvajanje DSP:
  – Ines Čop, dipl. pedagog,
  – Kaja Klančišar, dipl. spec. pedagog (mobilna služba, zaposlena v OŠ TČT).

  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena v GESŠ Trbovlje; Urška Cilenšek (urska.cilensek@gess.si)

  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena v OŠ Trbovlje.

  Javno delo v letu 2023 (september-december 2023): en delavec v programu Pomoč pri učenju.

  Razredništvo:

  1. A Mojca Mahkovic, univ. dipl. prof. razrednega pouka, mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  1. B Barbka Borštnar, učiteljica razrednega pouka, barbara.borstnar@guest.arnes.si
  2. A Nina Magister, mag. prof. razrednega pouka, nina.magister@guest.arnes.si
  2. B  Jaša Vrbnjak, jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  3. A Alenka Ramšak, univ. dipl. prof. razrednega pouka, alenka.ramsak@guest.arnes.si
  3. B Simona Božič, univ. dipl. prof. razrednega pouka, simona.bozic@guest.arnes.si

  4. A
  Eva Makarovič, mag. prof. razrednega pouka, eva.makarovic@guest.arnes.si
  4. B Barbara Zupančič, univ. dipl. prof. razrednega pouka; barbara.zupancic1@guest.aranes.si
  5. A Katja Kolarič, univ. dipl. prof, razrednega pouka, katja.kolaric1@guest.arnes.si
  5. B Tina Trugar, univ. dipl. prof. razrednega pouka, tina.trugar@guest.arnes.si
  6. A Ajda Klanšek Šimunič, univ. dipl. prof. slov. in ang. jezika, ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  6. B Irena Štusej, univ. dipl. prof. bio, irena.stusej1@guest.arnes.si
  7. A Sabina Potrbin, univ. dipl. prof. bio in gosp., sabina.potrbin@guest.arnes.si
  7. B Biserka Rotar, univ. dipl. prof. geog. in soc., biserka.rotar@guest.arnes.si

  8. A Jure Jazbec, mag. prof. šport. vzgoje, jure.jazbec@guest.arnes.si
  9. A mag. Mojca Lazar Doberlet, univ. dipl. prof. ang. jezika, mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si
  9. B Blanka Gombač, univ. dipl. prof. nem. in slov. jezika, blanka.gombac@guest.arnes.si

  Učitelji – nerazredniki:
  Katja Alauf, prof. razrednega pouka, katja.alauf@guest.arnes.si
  Tilen Vidergar, univ. dipl. org. dela, tilen.vidergar1@guest.arnes.si
  Tjaša Judež, univ. dipl. muzikolog, tjasa.judez1@guest.arnes.si
  Jure Čeh, učitelj matematike in fizike (DČ), jure.ceh3@guest.arnes.si
  Andreja Škorjanc, univ. dipl. prof. kemije, andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  Bernarda Pelko, univ. dipl. prof. lik. umet., bernarda.pelko1@guest.arnes.si
  Katja Šmit, univ. dipl. prof. zgod., katja.smit1@guest.arnes.si
  Jožica Rovšek, učiteljica matematike in fizike; jozica.rovsek@guest.arnes.si
  Tine Juvan, uni. dipl. prof. šport. vzgoje, tine.juvan@guest.arnes.si

  Tehnično-administrativni delavci:
  Marjana Mastnak, računovodkinja (os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si)
  Petra Marinko, poslovni sekretar VIZ (os-ic.trbovlje@guest.arnes.si)

  Zvonko Vasle, hišnik (zvonko.vasle@guest.arnes.si)

  Sadija Odobašić, čistilka,
  Mojca Rodič, čistilka,
  Jakobina Božič, čistilka,
  Jasmina Škrgić, čistilka

  Elektronski naslovi zaposlenih delavcev šole: 
  katja.alauf@guest.arnes.si
  mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  barbara.borstnar@guest.arnes.si
  alenka.ramsak@guest.arnes.si,
  simona.bozic@guest.arnes.si
  tina.trugar@guest.arnes.si
  jozica.rovsek@guest.arnes.si
  barbara.zupancic1@guest.arnes.si
  irena.stusej1@guest.arnes.si
  biserka.rotar@guest.arnes.si
  ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  blanka.gombac@guest.arnes.si
  nina.magister@guest.arnes.si
  sabina.potrbin@guest.arnes.si
  katja.podmenik2@guest.arnes.si
  katja.smit1@guest.arnes.si
  jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  eva.makarovic@guest.arnes.si

  tjasa.judez1@guest.arnes.si
  jure.jazbec@guest.arnes.si
  andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  tilen.vidergar1@guest.arnes.si
  ines.cop@guest.arnes.si
  helena.potusek@guest.arnes.si

  marjana.mastnak1@guest.arnes.si
  zvonko.vasle@guest.arnes.si
  mojca.rodic@guest.arnes.si
  jakobina.bozic@guest.arnes.si
  sadija.odobasic@guest.arnes.si
  jasmina.skrgic@guest.arnes.si

  Accessibility