• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolski pravilniki

  Prilagojena pravila šolskega reda (v času preventivnih zaščitnih ukrepov):  Dopolnjena pravila šolskega reda, junij 2020.docx
  Prilagojena pravila šolskega reda: Dopolnjena pravila šolskega reda, maj 2020
  Pravila šolskega reda: 2017, Pravila šolskega reda

  Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  in o dodelitvi statusa učencem v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  2018, Pravila o dodelitvi statusa učencem

  Pravila opravljanja izpitov
  2018, Pravila o opravljanju izpitov

  Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
  Sprememba sklepa o ustanovitvi šolskega sklada

  Letni razpored delovnega časa za zaposlene v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (v šolskem letu 2021/2022):

  Poslovnik šolske knjižnice (šolsko leto  2019/2020):
  Poslovnik knjižnice 2019,2020

  Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Ivana cankarja Trbovlje
  2017, Poslovnik o delu sveta zavoda

  Poslovnik o delu sveta starše
   Poslovnik o delu sveta staršev

  Pravila šolske prehrane na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Pravila šolske prehrane

  Kriteriji OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
  Kriteriji-subvencioniranje šole v naravi

  Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
  2018, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
  Informacije_za_posameznike

  Prometno -varnostni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje: 2018, Prometno-varnostni načrt OŠICT
  Higienska priporočila za učence vozače:  10097_Prevozi šolarjev Priporočila NIJZ (1)

  Šolski pravilnik o odpisu knjižnjičnega gradiva
  2017, Šolski pravilnik o odpisu knjižničnega gradiva

   

  Accessibility