• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Vpis v srednjo šolo

  Karierno orientacijo vodi šolska svetovalna delavka. Za več informaciji se lahko v delovnem času obrnete na šolsko svetovalno službo (03 56 33 207 ali helena.potusek@guest.arnes.si).

  Spoštovani starši oz. skrbniki devetošolcev in devetošolci.

  Vabim vas na roditeljski sestanek, ki bo potekal v sredo 24. 1. 2024 ob 17:00 uri, v učilnici fizike. Po kratkem uvodu in informacijah o vpisu v srednje šole sledi še predstavitev Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje ter Srednje šole Zagorje.

  Lepo vas pozdravljam

                                                                                                            Helena Potušek, šolska svetovalna delavka

  Prenos prijav za vpis v začetni letnik srednje šole 
  Vsi učenci in učenke, ki bi iz kateregakoli razloga želeli prenesti svojo prijavo na drugo srednjo šolo, lahko to storite najkasneje do 25. 4. 2022 do 14. ure.
  Postopek prenosa prijav poteka elektronsko. Kljub temu morate najprej izpolniti in podpisati (starši in učenci) obrazec/izjavo za prenos prijavnice, ki ga najdete v Prilogi 1. Skeniran ali fotografiran obrazec nato pošljete na elektronski naslov svetovalnega delavca izbrane srednje šole, kamor ste oddali prvotno prijavnico. Svetovalni delavec bo na osnovi poslane izjave v vašem imenu odjavil učenca na svoji šoli ter njegovo prijavnico posredoval srednji šoli, kamor si učenec želi prenesti prijavo. V Prilogi 2 najdete seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor lahko pošljete izpolnjen obrazec/izjavo za prenos prijavnice.
  Če se boste odločili za prenos prijave, morate najkasneje do 25. 4. 2022 do 14.00 ure na elektronski nalsov (iz preglednice v Prilogi 1) šole, kamor ste oddali prvotno prijavo, poslati sken ali fotografijo izpolnjenega in podpisanega obrazca/izjave za prenos prijave.  
  Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo (stasa.dolezalek@guest,arnes.si, 03 56 33 207).
  Priloga 1. Obrazec za prenos prijavnice 2022 2023
  Spletni-naslovi-dijaskih-domov-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni

   

  Objava stanja prijav
  Na spletni strani MIZŠ je pod naslovom Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole objavljeno stanje prijav vpisa v določen program na posamezni srenji šoli. V tabelah najdete število razpisanih mest in število prijavljenih kandidatov. Če število prijavljenih kandidatov močno presega število razpisanih mest, je možno, da bodo pri vpisu omejitve. V Prilogi 1 je objavljeno stanje prijav na današnji dan (11. 4. 2022).

  Objavljeno pa je tudi stanje prijav za bivanje učencev v dijaških domovih, ki ga lahko najdete v Prilogi 2 ali na spletni strani MIZŠ pod naslovom Vpis v dijaške domove za šolsko leto 2022/2023.
  Priloga 1. Stanje prijav 11. 4. 2022
  Priloga 2. Stanje prijav dijaški dom 4. 4_

   

  Morebiten prenos prijavnic za vpis v 1. letnik srednje šole do 25. 4. 2022. Preberite:
  Postopek prenosa prijavnice za vpis_30-3-2022
  Obrazec za prenos prijavnice 2022 2023
  Seznam svetovalnih delavcev za splet 2022

  Zavod RS za zaposlovanje je pripravil tabelo, v kateri so zbrani vsi podatki, kamor se lahko mladina (učenci, dijaki, študentje) obrne za brezplačna svetovanja glede nadaljnjega izobraževanja. Vsi podatki so na voljo na tej povezavi: 
  https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2022/03/TABELA-BREZPLACNIH-SVETOVANJ-mladina-2022.pdf
  Tabela pa je objavljena tudi na spletni strani VKO točke za vseživljenjsko karierno orientacijo: https://www.vkotocka.si/novice/osvezen-seznam-izvajalskih-organizacij-vko-ki-nudijo-solajoci-mladini-brezplacna-svetovanja/

  Informativna dneva:  sta končno pred vrati. 
  V petek, 11. 2. 2022, bo potekal prvi dan informativnih dni 2022. Srednje šole in fakultete bodo izvedle spletne predstavitve s predvidenim pričetkom ob 9. in 15. uri. Povezave do dogodkov lahko najdete na spletni strani posamezne srednje šole, kjer si lahko ogledate tudi informativno gradivo, ki ga je pripravila večina srednješolskih izobraževalnih instituciji.
  Drugi dan bo v soboto, 12. 2. 2022,  ko se bodo preko spletnih dogodkov šole predstavile ob 9. uri. 
  Devetošolci so tik pred izbiro nadaljnjega šolanja, zato v petek, 11. 2. 2022, ne bodo imeli pouka, da se bodo lahko udeležili informativnih dni v celoti. Osmošolci in drugi zainteresirani učenci, ki že razmišljajo o izbir srednje šole, pa se lahko predstavitvam pridružijo v petkovem popoldanskem ali sobotnem dopoldanskem terminu.    
  Na prošnjo Proevent-a, ki organizira največji sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki letošnje leto žal odpade, vam  posredujemo Portal slovenskih srednjih šolnovicka_portalssš_4-2-2022

  Vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 – INFORMACIJE:
  – oktober 2021: MIZŠ je šolskim svetovalnim službam poslalo rokovnike za izvedbo za izvedbo prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2022/2023.
  Rokovnik je tako kot vsako leto pripravljen v štirih delih glede na vrsto programov, v katere se novinci vpisujejo. Prva priponka vsebuje ključne splošne roke za pripravo in objavo razpisa za vpis, druga priponka vključuje roke za prijavo in izvedbo vpisa v programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazijskega izobraževanja, v tretji priponki so roki za prijavo in vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, zadnja priponka pa vsebuje roke za prijavo in vpis v programe poklicnih tečajev in maturitetnega tečaja. Za učence osnovne šole sta ključna in pomembna prva dva rokovnika. Rokovnik bo v celoti objavljen tudi na spletni strani ministrstva. 
  1049_rokovnik 1 1050_rokovnik 2 1051_rokovnik 3 1052_rokovnik 4

  Podrobnejše informacije o izvedbi informativnih dni

  Na spletni strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport so objavili podrobnejši način poteka informativnih dni v srednjih šolah in dijaških domovih. Slednje so razvrščene po regijah, nato po abecednem vrstnem redu. V dokumentu “Spletni naslovi srednjih šol z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni” lahko v 180. vrstici poiščete Zasavsko, v 67. Osrednjeslovensko in v 150. Savinjsko regijo. Večina srednjih šol in dijaških domov bo ponudila videokonferenčne predstavitve v petek, 11. 2., ob 9.00 in 15.00 ter v soboto, 12. 2., ob 9.00. Za prisotnost na posamezni predstavitvi prijave večinoma niso potrebne, udeleženci pa boste imeli možnost povprašati o stvareh, ki jih še zanima.
  Spletni-naslovi-srednjih-sol-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni

  Spletni-naslovi-dijaskih-domov-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni

   

   

  Accessibility