• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 •  

  Šolsko leto 2023/24. 

  V šolskem letu 2023/24 bomo izvajali NPZ v šestem in devetem razredu v mesecu maju. Šestošolci bodo pisali preizkus znanja pri predmetih: slovenščina, matematika in angleščina, devetošolci pa pri slovenščini, matematiki in zgodovini.

  Starši lahko do publikacije o izvedbi NPZ dostopate na povezavi:

  https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

  Vabljeni k prebiranju.

   

  Šolsko leto 2021/2022:
  NPZ v šolskem letu 2021/2022.
  Informacije za učence in starše dostopne na: https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/
  Vabljeni k prebiranju.

  Podrobnejši izvedbeni nart za izvedbo NPZ (maj 2022)
  Na spodnji povezavi so dostopne vse informacije glede letošnje izvedbe nacionalnega preverjanja znanja.
  Izvedbeni načrt NPZ

   NPZ:
  – razpored po učilnicah :
  sreda, 4. 5. 2022, PREDMET: slovenščina; 6. in 9. razred,
  PRIČETEK: UČENCI Z DSP OB 7.30, OSTALI UČENCI OB 8. URI.
  RAZRED/SKUPINA   |  UČILNICA
  6. A 1. skupina  |  NAR
  6. A 2. skupina  |  GEO
  9. A  |  TJA
  9. B  |  ZGO
  6. A, 9. A, B prilagojeno izvajanje  |  SLJ1
  6. A opravljanje NPZ s pomočnikom – pisarjem | učilnica 3.B

  petek, 6. 5. 2022, PREDMET: matematika; 6. in 9. razred,
  PRIČETEK: UČENCI Z DSP OB 7.30, OSTALI UČENCI OB 8. URI.
  RAZRED/SKUPINA  |  UČILNICA
  6. A 1. skupina  |  NAR
  6. A 2. skupina  |  GEO
  9. A  |  TJA
  9. B  |  ZGO
  6. A, 9. A, B prilagojeno izvajanje  |  SLJ1
  6. A opravljanje NPZ s pomočnikom – pisarjem | učilnica 3.B

  torek, 10. 5. 2022, PREDMET: tuji jezik angleščina – 6. razred, geografija – 9. razred,
  PRIČETEK: UČENCI Z DSP OB 7.30, OSTALI UČENCI OB 8. URI.
  RAZRED/SKUPINA  |  UČILNICA
  6. A 1. skupina  |  NAR
  6. A 2. skupina  |  GEO
  9. A  |  TJA
  9. B  |  ZGO
  6. A prilagojeno izvajanje  | učilnica 3.A
  9. A, B prilagojeno izvajanje  |  SLJ1
  6. A opravljanje NPZ s pomočnikom – pisarjem | učilnica 3.B

  —————————————————————————————-

  Po koledarju (https://eric.ric.si/npz/koledar/Koledar%20NPZ%202021_22.pdf) bo NPZ v šolskem letu 2021/2022 potekalo v sredo, 4. maja 2022 (slovenščina za 6. in 9. razred), petek, 6. maja 2022 (matematika za 6. in 9. razred) in v torek, 10. maja 2022 (angleščina 6. razred in geografija 9. razred).

  Izvedbeni načrt za izvajanje NPZ v šolskem letu 2021/2022

  ________________________________________________________________________________

  Šolsko leto 2020/2021:
  Podrobnejši izvedbeni načrt izvajanja NPZ v šolskem letu 2020/2021 si lahko pogledate tukaj:
  1. del: Podrobnejši izvedbeni načrt za izvajanje NPZ, april 2021, 1. del SPLETNA STRAN.docx
  2. del: Podrobnejši izvedbeni načrt, april 2021, 2. del-spletna stran 
  Izpolnjevanje dodatnih vprašalnikov: 
  – dodatni vprašalnik 9. A – 1. skupina:
  ponedeljek, 17. 5. 2021  ob 7.30 v rač. učilnici, Ajda Klanšek Šimunič;
  – dodatni vprašalnik 6. A,
  torek, 11. 5. 2021  3. učna ura v rač. učilnici in učilnici 6. A, Staša Doležalek, Matic Lenič; 
  – dodatni vprašalnik 6. B,
  torek, 18. 5. 2021  3. učna ura v rač. učilnici in učilnici 6. B, Blanka Gombač, Matic Lenič;
  – dodatni vprašalnik 9. A – 2. skupina
  ponedeljek, 24. 5. 2021  ob 7.30 v rač. učilnici, Ajda Klanšek Šimunič. 
  Nadzorni učitelji pospremijo učence v računalniško učilnico, kjer se izpolnjuje vprašalnik. Po zaključku se računalniška učilnica temeljito prezrači. Zaradi uporabe računalniške učilnice se kot izolirna soba za primer okužbe uporablja učilnica tehnike.
  —————-

  Danes, 14. 4. 2021 smo na šolo že prejeli gradivo za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja, ki bo potekalo za 6. in 9. razred: 4. maja 2021 (slovenščina), 6. maja 2021 (matematika), 10. maja 2021 (TJA oz. šport).

  Letošnja NOVOST oz. dodatek NPZ pa bo ugotavljanje učinkov izobraževanja na daljavo na socio-čustveno odzivanje učenk in učencev v 6. in 9. razredu. Okrožnico MIŠ si lahko preberete tukaj: 12332_Izob_na_daljavo_učinki V ta namen bodo učenci IZPOLNJEVALI VPRAŠALNIK, za izpolnjevanje pa potrebujemo pisno d+soglasje staršev. Vprašalnik se bo izpolnjeval po opravljenem NPZ, enkrat po 10. maju, in sicer z uporabo računalnika. Navodila RIC-a za šolo si lahko preberete tukaj: navodila za izvedbo Vprasalnika ob NPZ 2021-1

  Ker so se pojavila nekatera vprašanja staršev glede izponjevanja vprašalanika, je RIC pripravil dopis za starše, ki si ga lahko preberete tukaj: Dodatno_obvestilo_ucencem

  ———————-

  Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2020/2021: Državni izpitni center je pripravil spremembe navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021, ki si jih lahko pogledate tukaj: Spremembe izvedbe NPZ, RIC, april 2021

  V skladu z odločitvijo MIZŠ se v šolskem letu 2020/2021 izvede NPZ.
  Prvotni razmislek o obliki (elektronsko ali klasično) je bil zaključen z odločitvijo MIZŠ (okrožnica številka 6030-1/2021/34, z dne 16. 3. 2021: Okrožnica MIZŠ, Izvedba_NPZ, marec 2021), da se v šolskem letu 2020/2021 izvede klasičen način NPZ, in sicer v predvidenem roku (maja 2021), pred tem pa se izvede pilotno elektronsko nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda osnovne šole.
  Pilotno e testiranje bo potekalo:
  – v ponedeljek, 22. 3. 2021 za vse učence 9. razreda in
  – v sredo, 24. 3. 2021 za vse učence 6.razreda.
  Z e‐testom se NE preverja znanje učencev pri posameznih predmetih, učenci ne bodo prejeli rezultatov. Preverjajo se IKT‐veščine učencev pri uporabi programa za e‐testiranje. 
  Podrobnejši izvedbeni načrt za e testiranje (NPZ) si lahko pogledate tukaj: e NPZ, obvestilo, marec 2021

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Izvedbeni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za NPZ v šolskem letu 2020/2021 si lahko preberete tukaj:
  NPZ-izvedbeni načrt 2020, 2021 (spletna stran šole)

  _______________________________________________
  Dragi starši in učenci: obveščamo vas, da  je objavljena publikacija Informacije za učence in starše (http://www.ric.si in http://eric.ric.si;  https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/.
  Vabljeni k prebiranju.
  Po koledarju bo NPZ potekalo v torek, 4. maja 2021 (slovenščina za 6. in 9. razred), v četrtek, 6. maja 2021 (matematika za 6. in 9. razred) ter v ponedeljek, 10. maja 2021 (angleščina 6. razred in šport, 9. razred).

  Srečno!

  Trbovlje, 21. 9. 2020                                                           Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Zaradi izrednih razmer v R Sloveniji in širše (epidemija koronavirusne bolezni) se  v šolskem letu 2019/2020 nacionalno preverjanje znanja NI IZVAJALO.
  Trbovlje, 30. 6. 2020                                                 Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  DODATEK K IZVEDBENEM NAČRTU OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA TRBOVLJE ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA, šolsko leto 2019 / 2020,  6. in 9. razred:  V skladu s sklepom ministrice (Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, številka: 6034-14/2020, z dne 17. 4. 2020, točka 5) se nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 NE izvede.
  S tem sklepom ministrice se prekinejo vse načrtovane šolske aktivnosti v zvezi z izvajanjem NPZ v šolskem letu 2019/2020.
  Trbovlje, 20. 4. 2020                                                                 Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica
  ________________________________________________________________________________________________________________

  Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/2020 se bo izvajalo v 6. razredu (matematika, slovenščina in angleščina) ter v 9. razredu (matematika, slovenščina in šport).
  RIC je objavil na svojih spletrnih straneh publikacijo Informacije za učence in starše 2019/2020 (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

  Izvedbeni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za NPZ v šolskem letu 2019/2020 si lahko preberete na:  Izvedbeni načrt NPZ 2019,2020

  __________________________________________________________________________

  Izvajanje NPZ-ja za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2018/2019:

  bo potekalo v maju 2019, in sicer šestošolci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine, devetošolci pa slovenščine, matematike in fizike.
  Podrobnejši izvedbeni načrt opravljanja NPZ si lahko ogledate na:
  Izvedbeni načrt za izvajanje NPZ, maj 2019-obvestilo za učence in starše

  _________________________________________________________________________________

  Obvestilo za učence 9. in 6. razreda ter njihove starše, maj/junj 2019:
  Do ovrednotenih nacionalnih preizkusov znanja (elektronska pdf oblika) bodo devetošolci lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Poleg ovrednotenih preizkusov pri vseh treh predmetih in izpisa dosežkov učenca bodo na tej spletni strani dostopna tudi moderirana navodila za vrednotenje. Svoje  rezultate  bodo lahko devetošolci pogledali od 3. do 5. junija 2019. Vpogled je možen od doma, po želji jih bodo devetošolci lahko pregledali tudi v šoli, in sicer po dogovoru z učitelji v računalniški učilnici.
  Zainteresirani starši devetošolcev se lahko z dosežki svojih otrok seznanijo ali posvetujejo v šoli po dogovoru, in sicer osebno ali po telefonu.
  Za učence 6. razreda bo vpogled v teste mogoč od  6. do 10. junija 2019. Učenci se lahko dogovorijo z učitelji in dostopajo do testov tudi v šolski računalniški učilnici.
  Starši šestošolcev se lahko z učitelji posvetujete o NPZ – dosežkih svojih otrok osebno ali po telefonu.
  O rezultatih NPZ bodo vsi šestošolci in devetošolci ter njihovi starši oz. skrbniki obveščeni s posebnim obvestilom na zadnji dan pouka v tem šolskem letu.
  Predlagamo, da se učenci in starši, ki menijo, da se je zgodila napaka pri vrednotenju NPZ, obrnejo na predmetnega učitelja oziroma ravnateljico.

  ______________________________________________________________________________________
  Analiza uspehov naših učencev na NPZ v šolskem letu 2018/2019:

  povzetek NPZ, šolsko leto 2018, 2019

  Accessibility